U gudub tusmada ugu weyn
Loogu Talagalay Xubnaha (Wuxuu ku furmaa qayb cusub)
Tusmada Ugu Weyn

Qorshe Raadiye Context link

  1. Deegaanka & Da’da Context link

  2. Medicaid + Medicare Context link

  3. Natiijooyinkaaga Context link

Aanu helno qorshe Context link

Eeg wax qorshe ah oo aad heli karto adoo qaadaya tillaabooyin tiro yar Context link

Jooji

Waa maxay koodhkaaga boostada? Context link

Gali koodhka boostada oo ka kooban 5 lambar Context link
Fadlan gali koodh boosto oo shaqeynaya. Context link

Waan ka xunnahay, hadda kuma bixino Medicaid ama qorshayaasha laba geesoodka ah ee caafimaadka gudaha deegaankaaga. Context link

Haddii aad raadinayso qorshayaasha UnitedHealthcare Medicare, booqo uhc.com/medicare si aad u aragto qorshayaasha dheeraadka ah ee ka jira aaggaaga.

Si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan Medicare, Medicaid iyo u-qalmitaanka qorshaha laba geesoodka ah ee caafimaadka,booqo Xaruntayada Dhigaalada. Context link

Fadlan xulo gobolkaaga.

Ma waxaad jirtaa 65 mise waad ka weyntahay? Context link

Hadda ma u diiwaan gashan tahay amase u qalantaa {{stateName.trim()}} faaiidooyinka Medicaid? Context link

Miyaad heshaa ama u qalantaa cawimaad kasocota maamulka gobolka? Context link

Miyaad u qalantaa Medicare maadaama aad hesho faaiidooyinka Cawimaadda Bulshada ee Dadka Naafada ah ama faaiidooyin gaar ah oo khuseeya Guddiga Hawlgabka ee Railroad? Context link

Si aad ugu qalanto qorshaha caafimaadka ee Medicaid ee kasocda Qorshaha Bulshada ee Daryeelka Caafimaadka ee Mideysan, waxaad u baahan tahay inaad u qalanto Medicaid. Context link

Si aad ugu qalanto qorshe caafimaad oo labo jeer loo qalmo oo ka socda Qorshaha Bulshada ee Daryeelka Caafimaadka ee Mideysan, waxaad u baahan tahay inaad u qalanto ama isu diiwaan galiso Medicaid. Context link

Si kastaba ha ahaatee, waxaad u qalmi kartaa qorshaha Medicare. Context link Qorshayaasha Faaiidada Medicare ee Daryeelka Caafimaadka ee MideysanExternal link Context link

Si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan Medicare, Medicaid iyo u qalmitaanka qorshaha laba geesoodka ah ee caafimaadka, booqo Xaruntayada Dhigaalada. Context link

Guji batoonka hoose si aad u aragto dhammaan qorsheyaasha kujira koodhkaaga boostada. Context link

Si aad ugu qalanto qorshaha caafimaadka ee Medicaid ee kasocda Qorshaha Bulshada ee Daryeelka Caafimaadka ee Mideysan, waxaad u baahan tahay inaad u qalanto Medicaid. Context link

Si aad ugu qalanto qorshe caafimaad oo labo jeer loo qalmo oo ka socda Qorshaha Bulshada ee Daryeelka Caafimaadka ee Mideysan, waxaad u baahan tahay inaad u qalanto ama isu diiwaan galiso Medicaid. Context link

Waxaa laga yaabaa inaad u-qalanto inaad qorshaha Medicare ka hesho UnitedHealthcare.Eeg qorshayaasha MedicareExternal link Context link

Si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan Medicare, Medicaid iyo u qalmitaanka qorshaha laba geesoodka ah ee caafimaadka, booqo Xaruntayada Dhigaalada. Context link

Guji batoonka hoose si aad u aragto dhammaan qorsheyaasha kujira koodhkaaga boostada. Context link

Si aad ugu qalanto qorshaha caafimaadka ee Medicaid ee kasocda Qorshaha Bulshada ee Daryeelka Caafimaadka ee Mideysan, waxaad u baahan tahay inaad u qalanto Medicaid. Context link

Si aad ugu qalanto qorshe caafimaad oo labo jeer loo qalmo oo ka socda Qorshaha Bulshada ee Daryeelka Caafimaadka ee Mideysan, waxaad u baahan tahay inaad u qalanto ama isu diiwaan galiso Medicaid. Context link

Waxaa laga yaabaa inaad u-qalanto inaad qorshaha Medicare ka hesho UnitedHealthcare. Eeg qorshayaasha MedicareExternal link Context link

Si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan Medicare, Medicaid iyo u qalmitaanka qorshaha laba geesoodka ah ee caafimaadka, booqo Xaruntayada Dhigaalada. Context link

Guji batoonka hoose si aad u aragto dhammaan qorsheyaasha kujira koodhkaaga boostada. Context link

Si aad ugu qalanto qorshaha caafimaadka ee Medicaid ee kasocda Qorshaha Bulshada ee Daryeelka Caafimaadka ee Mideysan, waxaad u baahan tahay inaad u qalanto Medicaid. Context link

Si aad ugu qalanto qorshe caafimaad oo labo jeer loo qalmo oo ka socda Qorshaha Bulshada ee Daryeelka Caafimaadka ee Mideysan, waxaad u baahan tahay inaad u qalanto ama isu diiwaan galiso Medicaid. Context link

Si kastaba ha ahaatee, waad u qalmi kartaa inaad hesho qorshaha ACA (Sharciga Daryeelka Qiimaha Jaban) oo kasocda Daryeelka Caafimaadka ee Mideysan. Context link Booqo UHCExchange.com Context link (Wuxuu ku furmaa Qayb Cusub)

Si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan Medicare, Medicaid iyo u qalmitaanka qorshaha laba geesoodka ah ee caafimaadka, booqo Xaruntayada Dhigaalada. Context link

Guji batoonka hoose si aad u aragto dhammaan qorsheyaasha kujira koodhkaaga boostada. Context link

Si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan qorsheyaasha caafimaadka ee laba geesoodka ah, Medicare iyo Medicaid, booqo Xaruntayada Dhigaalada. Context link

Ma waxaad raadinaysaa Qorshaha Medicare? Context link UHCMedicareSolutions.com Context link (Wuxuu ku furmaa Qayb Cusub)

Si kastaba ha ahaatee, waad u qalmi kartaa inaad hesho qorshaha ACA (sharciga daryeelka qiimaha jaban) oo kasocda Daryeelka Caafimaadka ee Mideysan. Context link Booqo UHCExchange.com Context link (Wuxuu ku furmaa Qayb Cusub)

Guji batoonka hoose si aad u aragto dhammaan qorsheyaasha kujira koodhkaaga boostada. Context link

Si aad ugu qalanto qorshaha caafimaadka ee Medicaid ee kasocda Qorshaha Bulshada ee Daryeelka Caafimaadka ee Mideysan, waxaad u baahan tahay inaad u qalanto Medicaid. Context link

Si aad ugu qalanto qorshe caafimaad oo labo jeer loo qalmo oo ka socda Qorshaha Bulshada ee Daryeelka Caafimaadka ee Mideysan, waxaad u baahan tahay inaad u qalanto ama isu diiwaan galiso Medicaid. Context link

Si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan Medicare, Medicaid iyo u qalmitaanka qorshaha laba geesoodka ah ee caafimaadka, booqo Xaruntayada Dhigaalada. Context link

Waad u qalmi kartaa inaad hesho qorshaha ACA (Sharciga Daryeelka Qiimaha Jaban) oo kasocda Daryeelka Caafimaadka ee Mideysan. Context link Booqo UHCExchange.com Context link (Wuxuu ku furmaa Qayb Cusub)

Guji batoonka hoose si aad u aragto dhammaan qorsheyaasha kujira koodhkaaga boostada. Context link

Hadda, Qorshaha Bulshada ee Daryeelka Caafimaadka ee Mideysan kama bixiyo qorshayaasha Medicaid gudaha aaggaaga. Context link

Si aad ugu qalanto qorshe caafimaad oo labo jeer loo qalmo oo ka socda Qorshaha Bulshada ee Daryeelka Caafimaadka ee Mideysan, waxaad u baahan tahay inaad u qalanto ama isu diiwaan galiso Medicaid. Context link

Si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan Medicare, Medicaid iyo u qalmitaanka qorshaha laba geesoodka ah ee caafimaadka, booqo Xaruntayada Dhigaalada. Context link

Guji batoonka hoose si aad u aragto dhammaan qorsheyaasha kujira koodhkaaga boostada. Context link

Hadda, qorshaha UnitedHealthcare UnitedHealthcare Community Plan kama bixiyo qorshayaasha labada geesoodka caafimaadka gudaha aaggaaga. Context link

Waxaa laga yaabaa inaad u-qalanto inaad qorshaha Medicare ka hesho UnitedHealthcare. Eeg qorshayaasha MedicareExternal link Context link

Si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan Medicare, Medicaid iyo u qalmitaanka qorshaha laba geesoodka ah ee caafimaadka, booqo Xaruntayada Dhigaalada. Context link

Guji batoonka hoose si aad u aragto dhammaan qorsheyaasha kujira koodhkaaga boostada. Context link

Waxay u eg tahay sida {{fetchPlanType() === 'Medicare'? 'labada caymis ee loo qalmo': Context link fetchPlanType()}} qorshaha ayaa laga yaabaa inuu kugu habboon yahay. Context link

Waxaan bixinaa {{calculatePlanCount()}} {{fetchPlanType() === 'Medicare'? 'labada qorshe caafimaad ee loo qalmi karo': Context link fetchPlanType()}} qorsha-ha(yaasha) ku jira koodhka cinwaankaaga (ZIP code). Context link

Jooji
Fiiro gaar ah: Natiijooyinka Qorshe Raadiyaha waxaa loogu tala galay qorsheyaal wargalin oo qura waxayna ku salaysan yihiin jawaabaha aad bixisay. Context link Natiijooyinkaagu ma dammaanad qaadayaan inaad u qalanto nooc ka mid ah qorshaha caafimaadka waqtigaan. Context link
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software