U gudub tusmada ugu weyn
Loogu Talagalay Xubnaha (Wuxuu ku furmaa qayb cusub)
Tusmada Ugu Weyn

Qorshe Raadiye

  1. Deegaanka & Da’da

  2. Medicaid + Medicare

  3. Natiijooyinkaaga

Waa maxay koodhkaaga boostada?

Gali koodhka boostada oo ka kooban 5 lambar
Fadlan gali koodh boosto oo shaqeynaya.

Waan ka xunnahay, hadda kuma bixino Medicaid ama qorshayaasha laba geesoodka ah ee caafimaadka gudaha deegaankaaga.

If you’re looking for UnitedHealthcare Medicare plans,

visit uhc.com/medicareExternal linkto view additional plans in your area.

Si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan Medicare, Medicaid iyo u-qalmitaanka qorshaha laba geesoodka ah ee caafimaadka,booqo Xaruntayada Dhigaalada.

Fadlan xulo gobolkaaga.

Fadlan xulo ikhtiyaar.

Ma waxaad jirtaa 65 mise waad ka weyntahay?

Fadlan xulo ikhtiyaar.
Jooji
Hadda ma u diiwaangashan tahay mise u qalantaa {{stateName.trim()}} macaashyada Medicaid?
Fadlan xulo ikhtiyaar.

Caymiska Medicaid ma daboolaa dhammaan kharashaadka caafimaadka?

Fadlan xulo ikhtiyaar.

Miyaad heshaa caawimaad ka socota maamulka gobolka?

Fadlan xulo ikhtiyaar.

Miyaad u qalantaa Medicare maadaama aad hesho faaiidooyinka Cawimaadda Bulshada ee Dadka Naafada ah ama faaiidooyin gaar ah oo khuseeya Guddiga Hawlgabka ee Railroad?

Fadlan xulo ikhtiyaar.

Si aad ugu qalanto qorshaha caafimaadka ee Medicaid ee kasocda Qorshaha Bulshada ee Daryeelka Caafimaadka ee Mideysan, waxaad u baahan tahay inaad u qalanto Medicaid.

Si aad ugu qalanto qorshe caafimaad oo labo jeer loo qalmo oo ka socda Qorshaha Bulshada ee Daryeelka Caafimaadka ee Mideysan, waxaad u baahan tahay inaad u qalanto ama isu diiwaan galiso Medicaid.

Si kastaba ha ahaatee, waxaad u qalmi kartaa qorshaha Medicare. Qorshayaasha Faaiidada Medicare ee Daryeelka Caafimaadka ee MideysanExternal link

Si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan Medicare, Medicaid iyo u qalmitaanka qorshaha laba geesoodka ah ee caafimaadka, booqo Xaruntayada Dhigaalada.

Guji batoonka hoose si aad u aragto dhammaan qorsheyaasha kujira koodhkaaga boostada.

Si aad ugu qalanto qorshaha caafimaadka ee Medicaid ee kasocda Qorshaha Bulshada ee Daryeelka Caafimaadka ee Mideysan, waxaad u baahan tahay inaad u qalanto Medicaid.

Si aad ugu qalanto qorshe caafimaad oo labo jeer loo qalmo oo ka socda Qorshaha Bulshada ee Daryeelka Caafimaadka ee Mideysan, waxaad u baahan tahay inaad u qalanto ama isu diiwaan galiso Medicaid.

Waxaa laga yaabaa inaad u-qalanto inaad qorshaha Medicare ka hesho UnitedHealthcare.Eeg qorshayaasha MedicareExternal link

Si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan Medicare, Medicaid iyo u qalmitaanka qorshaha laba geesoodka ah ee caafimaadka, booqo Xaruntayada Dhigaalada.

Guji batoonka hoose si aad u aragto dhammaan qorsheyaasha kujira koodhkaaga boostada.

Si aad ugu qalanto qorshaha caafimaadka ee Medicaid ee kasocda Qorshaha Bulshada ee Daryeelka Caafimaadka ee Mideysan, waxaad u baahan tahay inaad u qalanto Medicaid.

Si aad ugu qalanto qorshe caafimaad oo labo jeer loo qalmo oo ka socda Qorshaha Bulshada ee Daryeelka Caafimaadka ee Mideysan, waxaad u baahan tahay inaad u qalanto ama isu diiwaan galiso Medicaid.

Waxaa laga yaabaa inaad u-qalanto inaad qorshaha Medicare ka hesho UnitedHealthcare. Eeg qorshayaasha MedicareExternal link

Si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan Medicare, Medicaid iyo u qalmitaanka qorshaha laba geesoodka ah ee caafimaadka, booqo Xaruntayada Dhigaalada.

Guji batoonka hoose si aad u aragto dhammaan qorsheyaasha kujira koodhkaaga boostada.

Si aad ugu qalanto qorshaha caafimaadka ee Medicaid ee kasocda Qorshaha Bulshada ee Daryeelka Caafimaadka ee Mideysan, waxaad u baahan tahay inaad u qalanto Medicaid.

Si aad ugu qalanto qorshe caafimaad oo labo jeer loo qalmo oo ka socda Qorshaha Bulshada ee Daryeelka Caafimaadka ee Mideysan, waxaad u baahan tahay inaad u qalanto ama isu diiwaan galiso Medicaid.

Si kastaba ha ahaatee, waad u qalmi kartaa inaad hesho qorshaha ACA (Sharciga Daryeelka Qiimaha Jaban) oo kasocda Daryeelka Caafimaadka ee Mideysan. Booqo UHCExchange.com (Wuxuu ku furmaa Qayb Cusub)

Si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan Medicare, Medicaid iyo u qalmitaanka qorshaha laba geesoodka ah ee caafimaadka, booqo Xaruntayada Dhigaalada.

Guji batoonka hoose si aad u aragto dhammaan qorsheyaasha kujira koodhkaaga boostada.

Si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan qorsheyaasha caafimaadka ee laba geesoodka ah, Medicare iyo Medicaid, booqo Xaruntayada Dhigaalada.

Ma waxaad raadinaysaa Qorshaha Medicare? UHCMedicareSolutions.com (Wuxuu ku furmaa Qayb Cusub)

Si kastaba ha ahaatee, waad u qalmi kartaa inaad hesho qorshaha ACA (sharciga daryeelka qiimaha jaban) oo kasocda Daryeelka Caafimaadka ee Mideysan. Booqo UHCExchange.com (Wuxuu ku furmaa Qayb Cusub)

Guji batoonka hoose si aad u aragto dhammaan qorsheyaasha kujira koodhkaaga boostada.

Si aad ugu qalanto qorshaha caafimaadka ee Medicaid ee kasocda Qorshaha Bulshada ee Daryeelka Caafimaadka ee Mideysan, waxaad u baahan tahay inaad u qalanto Medicaid.

Si aad ugu qalanto qorshe caafimaad oo labo jeer loo qalmo oo ka socda Qorshaha Bulshada ee Daryeelka Caafimaadka ee Mideysan, waxaad u baahan tahay inaad u qalanto ama isu diiwaan galiso Medicaid.

Si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan Medicare, Medicaid iyo u qalmitaanka qorshaha laba geesoodka ah ee caafimaadka, booqo Xaruntayada Dhigaalada.

Waad u qalmi kartaa inaad hesho qorshaha ACA (Sharciga Daryeelka Qiimaha Jaban) oo kasocda Daryeelka Caafimaadka ee Mideysan. Booqo UHCExchange.com (Wuxuu ku furmaa Qayb Cusub)

Guji batoonka hoose si aad u aragto dhammaan qorsheyaasha kujira koodhkaaga boostada.

Hadda, Qorshaha Bulshada ee Daryeelka Caafimaadka ee Mideysan kama bixiyo qorshayaasha Medicaid gudaha aaggaaga.

Si aad ugu qalanto qorshe caafimaad oo labo jeer loo qalmo oo ka socda Qorshaha Bulshada ee Daryeelka Caafimaadka ee Mideysan, waxaad u baahan tahay inaad u qalanto ama isu diiwaan galiso Medicaid.

Si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan Medicare, Medicaid iyo u qalmitaanka qorshaha laba geesoodka ah ee caafimaadka, booqo Xaruntayada Dhigaalada.

Guji batoonka hoose si aad u aragto dhammaan qorsheyaasha kujira koodhkaaga boostada.

Hadda, qorshaha UnitedHealthcare UnitedHealthcare Community Plan kama bixiyo qorshayaasha labada geesoodka caafimaadka gudaha aaggaaga.

Waxaa laga yaabaa inaad u-qalanto inaad qorshaha Medicare ka hesho UnitedHealthcare. Eeg qorshayaasha MedicareExternal link

Si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan Medicare, Medicaid iyo u qalmitaanka qorshaha laba geesoodka ah ee caafimaadka, booqo Xaruntayada Dhigaalada.

Guji batoonka hoose si aad u aragto dhammaan qorsheyaasha kujira koodhkaaga boostada.

Currently, UnitedHealthcare Community Plan does not offer partial dual-eligible plans in your area. In order to qualify for the dual-eligible plan(s) in your area, Medicaid must currently cover all of your medical costs.

Guji batoonka hoose si aad u aragto dhammaan qorsheyaasha kujira koodhkaaga boostada.

Waxaan ku bixinaa {{(fetchPlanType() === 'Medicare' || fetchPlanType() === 'Partial' ) ? 'dual-eligible' : fetchPlanType()}} in qorshuhu adiga si wacan kuugu habboon yahay.

{{(calculateNextYearMedicareCount() !== 0 ? calculateNextYearMedicareCount() : '')}}

{{(calculateCurrentYearMedicareCount() !== 0 ? calculateCurrentYearMedicareCount() : '')}}

{{( (calculateCurrentYearMedicareCount() === 0 && calculateNextYearMedicareCount() === 0) ? ('We offer '+calculatePlanCount()+' '+ ((fetchPlanType() === 'Medicare' || fetchPlanType() === 'Caymiska Bardhimanka ah' ) ? 'caymiska laba geesoodka ah ee caafimaadka' : fetchPlanType()) + ' qorsha-ha(yaasha) laga helo aagga aan deggan tahay.') :'')}}

Jooji
Fiiro gaar ah: Natiijooyinka Qorshe Raadiyaha waxaa loogu tala galay qorsheyaal wargalin oo qura waxayna ku salaysan yihiin jawaabaha aad bixisay. Natiijooyinkaagu ma dammaanad qaadayaan inaad u qalanto nooc ka mid ah qorshaha caafimaadka waqtigaan.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software