U gudub tusmada ugu weyn
Loogu Talagalay Xubnaha (Wuxuu ku furmaa qayb cusub)
Tusmada Ugu Weyn

Minnesota, waanu daboolnay caymiskaaga

Caymiska wax kharash ah ku bixin ama kharashka jaban ee laga helo UnitedHealthcare Community Plan. Wax ka ogow qorsheyaasha UnitedHealthcare Medical Assistance iyo MinnesotaCare (Medicaid) ee laga heli doono Minnesota.

Caawinta dadka ayaa udub dhexaad u ah wax kasta oo aan samayno

Dhammaan reer Minnesota waxay mudan yihiin daryeel caafimaad oo la awoodi karo, oo aad ku jirto adiga. Waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqno laga bilaabo 1-da Janaayo, 2022 inaan bixin doono qorsheyaasha UnitedHealthcare Medical Assistance iyo MinnesotaCare (Medicaid) si ay uga caawiyaan reer Minnesota inay caafimaad helaan — oo ay caafimaad-qab sii ahaadaan. Waxaan ku cayminaa dadka waaweyn, dadka naafada ah, haweenka uurka leh iyo carruurta qorsheyaasheena Minnesota Medical Assistance and MinnesotaCare (Medicaid).

Hel qorshe wax badan ku siiya. UnitedHealthcare wuxuu ku leeyahay shabakad weyn oo bixiyeyaal gudaha Minnesota. Taasi waxay ku siinaysaa ikhtiyaaro badan oo aad ku doorato dhakhaatiirta saxda ah iyo khabiirada ku haboon baahiyahaaga daryeelka caafimaadka. Waxaan sidoo kale bixinaa adeegyo badan iyo waxyaabo dheeraad ah, kuwaasoo wax ka beddeli kara noloshaada.

Loogu talagalay caawinta luuqadeed

U hogaansamida

Si aad u hesho macluumaad ku saabsan sida loo xareeyo cabashada takoorka eeg ogeysiiska hoose:

Ogeysiisyada Takoor La'aanta iyo Kaalmada Luuqadeed | UnitedHealthcare Community Plan: Medicare & Medicaid Health Plans

Bayaanka Caafimaadka ee Hindida Mareykanka (AI).

Hindida Maraykanku way sii wadi karaan ama bilaabi karaan isticmaalka rugaha caafimaadka ee qabiilka iyo Hindida (IHS). Kaaga ma baahan doono ogolaansho hore ama kuguma soo rogi doono wax shuruud ah si aad adeegyo uga hesho rugahaan. Waayeelka jira 65 sano iyo ka weyn tani waxaa ku jira adeegyada Ka-dhaafitaanka Waayeelka (EW) ee la helo iyadoo loo marayo qabiilka. Haddii dhakhtar ama bixiye kale oo ku sugan rugta caafimaadka ee qabiilka ama IHS uu kuu gudbiyo bixiye ka mid ah shabakadeena, kaagama baahan doono inaad aragto bixiyaha daryeelka caafimaadkaaga kahor inta aan lagu soo gudbin.

Eeg sababta ay reer Minnesota u doortaan UnitedHealthcare

Caymis kasta aad doorato, UnitedHealthcare ayaa kaa caawin doonta inaad hesho daryeelka aad u baahan tahay.

 • Noocyo badan oo shabakado dhakhaatiir ah
 • Booqashooyinka fogaan-aragga caafimaadka oo wax kharash ah lagu bixin
 • Daawooyinka dhakhtarku qoro oo wax kharash ah lagu bixin ama kharash jaban

Laga bilaabo 1-da Janaayo, 2022 Qorshaha UnitedHealthcare Community wuxuu ku faraxsan yahay inuu ugu adeego aaga metro ee Magaalooyinka Mataanaha ah, 7-degmo ka kooban UnitedHealthcare Medical Assistance iyo MinnesotaCare (Medicaid). Tani waxaa ku jira Anoka, Carver, Dakota, Hennepin, Ramsey, Scott iyo Washington.

Xulashada qorshaha caafimaadka sannadlaha ah ee MN ee UnitedHealthcare Medical Assistance and MinnesotaCare (Medicaid) waa 10/1/2021 - 12/3/2021

Kala soco wax ku saabsan korona fayraska (COVID-19) ka jira Minnesota, halkan https://www.health.state.mn.us

Nagula soo biir munaasabadaha dib ugu noqoshada dugsiga! Wax yar kadib soo noqo si aad wax badan u ogaato.

Waa caafimaadkaaga. Context link Waa xulashadaada. Context link

Qof waliba wuxuu u qalmaa daryeel caafimaad oo la awoodi karo, oo aad ku jirto adigu. Context link

Waxaa arrinkaa kujira dadka waaweyn ee aan haysan carruur, dumarka uurka leh iyo carruurta. Context link  

Haddii qofkaasi adiga yahay, eeg Qorshaha Bulshada Minnesota ee UnitedHealthcare. Context link

Waxaan haynaa manaafacaad barnaamij iyo waxyaabo dheeraad ah oo isbaddal dhab ah oo wanaagsan ku samayn kara noloshaada. Context link Waxaas oo idil oo qiime jaban ama wax kharash ah aan kuugu kacayn! Context link

 • Soo hel dhaqtar aad aaminsan tahay oo kujira shabakadeena Context link
 • Caymiska Daawooyinka Dhakhtarka uu soo qoro: Context link
 • Caymiska aragga Context link
 • Taraansiboorka marka la aadayo iyo marka laga imaanayo ballamaha dhaqtarka Context link
 • 24/7 Laynka Kalkaalisada ayaa ka jawaabaya su’aalahaaga caafimaadka Context link

Mararka qaarkood, waxaa laga yaabaa inaad u baahato cawimaad yaroo dheeraad ah. Context link Ku hel manaafacaad dheeraad ah UnitedHealthcare. Context link

 • Abaalmarinno ku hela adiga iyo ilmahaaga inaad caafimaad qabtiin had iyo jeer. Context link
 • Xubinimada naadiga dhallinyarada oo lacag la’aan ah oo loogu tala galay ka qeyb qaadashada Naadiyada Wiilasha & Gabdhaha Context link
 • Booqashooyin internetka ah ayadoo loo marayo waxqabadka la jaatin gareynta Dhaqtarka ee tooska ah ee fiidiyowga. Context link
 • Hel cawimaad markii la dalbado ah oo loogu tala galay taageerada caafimaadka dhimirka Context link

Waxaanu sidoo kale bixinaa agabyo kugu caawinaya inaad sida ugu wacan uga faaiideysato qorshahaaga. Context link Oo ay kujirto: Context link

 • Xubinta U-doodista Context link
 • Taageerada Adeegyada Bulshada Context link
 • Aaladaha Waxbarashada Caafimaadka Context link
 • Maaraynta Daryeelka Context link

Booqo mnsure.org si aad u eegto u qalmitaankaaga. Context link

Waxaan kugu caawinaynaa sidii aad ugu noolaan lahayd nolol intii hore ka caafimaad badan. Context link

Waxaan halkan u joognaa adiga, Minnesota. Context link

Xasuusnoow inaad xulato Qorshaha Bulshada ee UnitedHealthcare. Context link

Oo hel qorshaha kuu leh wax intii hore kabadan. Context link

Si aad wax badan uga ogaato Qorshaha Bulshada ee UnitedHealthcare, booqo UHCCP dot com/Minnesota Context link 

Qorsheyaasha caafimaadka Minnesota ee ugu yaraan dhan $0 kharash ah


Families & Children Medical Assistance

 • Kharashka ku bixin ama kharashka jaban
 • Haweenka uurka leh iyo carruurta
 • Dadka waaweyn ee aan carruurta lahayn 
 • Shakhsiyaadka iyo qoysaska dakhligoodu hooseeyo
 • Shakhsiyaadka indhooleyaasha iyo kuwa naafada ah

MinnesotaCare

 • Kharashka ku bixin ama kharashka jaban
 • Shakhsiyaadka iyo qoysaska dakhligoodu hooseeyo
 • Shakhsiyaadka indhooleyaasha iyo kuwa naafada ah
 • Da'aad Kasta

Barnaamijyada gaarka ah ee Minnesota

woman-power-walking

Iskaashiga Naadiyada Wiilasha iyo Gabdhaha

Haddii ilmahaagu xubin ka yahay (jira 6-17), waxay xaq u leeyihiin xubinnimada Naadiga Wiilasha & Gabdhaha ee bilaashka ah ee naadiyada kaqaybqaadanaya. Ma qabtaa su'aalo? Ku hako goobtayada Saint Paul.

690 Jackson St.
Saint Paul, MN 55130

Laga bilaabo 2022, waxaa diyaar kuu ahaan doona wakiilada UnitedHealthcare Community Plan si ay kaaga caawiyaan ka jawaabista su'aalaha iyo inaad bilowdo.

Naadiyada Wiilasha & Gabdhaha ee ka jira Minnesota waxay carruurta siiyaan goob ammaan ah oo raaxo leh oo ay ku qaataan waqtigooda firaaqada ah. Naadiyadu way furan yihiin marka aysan dugsiyadu jirin, waxayna bixiyaan jawi wanaagsan oo lagu dhiso xiriirada, lagu horumariyo dabeecadda oo lagu qaato madadaalada. Xubinimada waxaa ku jira barnaamijyada dugsiga kadib, la-talinta iyo gacan ka siinta shaqada guriga.

fruits-vegetables

UnitedHealthcare Medical Assistance iyo MinnesotaCare (Medicaid) Plans 101: Waxa la dabooli doono

Qorsheyaasha UnitedHealthcare Medical Assistance iyo MinnesotaCare (Medicaid) waxay dabooli doonaan:

 • Daryeelka dadka caafimaadka qaba iyo dadka jirran
 • Daryeelka uurka
 • Daryeelka loogu talagalay xaaladaha muddada-dheer
 • Daryeelka ilkaha, aragga iyo maqalka
 • Daryeelka guriga iyo saadka
 • Gaadiid-raaca iyo adeegyada kale

Way kala duwanaan karaan nooca qorshaha iyo u-qalmida ee macaashyada. To learn more, visit mnsure.org

In the Community, Minnesota 

Reach out, be present, impact lives. Our mission at UnitedHealthcare is very simple – helping people live healthier lives. Watch this video to learn more.

Our mission at UnitedHealthcare is very simple and it’s helping people live healthier lives.

Our purpose is to really put community in the United Healthcare Community Plan.

And our commitment is to serve the most vulnerable.

Reach out, be present, impact lives, and that's really big for us. That's really some of the values that drive this Minnesota health plan. 

We have connected in the last four months with over three dozen community based organizations.

We have connected in the last four months with over three dozen community based organizations.

And I am hopeful that we will have well over 100 events in any calendar year so that we truly do reach out and be present.

It shows that there's people out there supporting other people. They can rely on your neighbor, you can rely on the school, the Boys and Girls Club, UnitedHealthcare, whoever that happens to be.

Today we’re packaging about 2700 bags, 5400 meals.

People will be getting meals thanks to Meals on Wheels and our partnership with UnitedHealthcare.

It’s not just about funding those organizations to do the work. We’re participating in it.

And if we're going to address health inequities and racial disparities, we need to first have a very broad network and we were successful in doing that. 

We're looking to make sure we have in our network providers that are not only within 30 minutes of a member, but within 30 minutes of a public transportation route of our members.

But a bigger part of what we do is really seeing our members as real people and that starts with us being in community and getting to know them.

We want to be here and we want to experience joy with you. We want experience happiness with you.

That's when we really start changing the dynamic. That's really when things start to shift.

 

 

Reading-newsltter

HealthTalk Member Newsletter

Our HealthTalk newsletter is now online. The newsletters are a great way to learn about our health plan and important health topics.

You can read it whenever, wherever you want. Check back quarterly for a new edition.

Ingiriisi Español

Warar iyo taariikho muhim ah:

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan UnitedHealthcare Community Plan of Minnesota ayaa la heli doonaa billaha soo socda. Fadlan si joogto ah dib ugu eeg si aad u ogaato wixii soo kordha iyo wararka. Xusuusinta taariikhaha muhiimka ah ee soo socda:

 • Muddada Xulashada Qorshaha Caafimaadka Sannadlaha ah: 10/1/21-12/3/21
 • 2022 Is-diiwaangelinta - Macaashyadaada caymis waxay bilaaban doonaan markay tahay: 1/1/22 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software