U gudub tusmada ugu weyn
Loogu Talagalay Xubnaha (Wuxuu ku furmaa qayb cusub)
Tusmada Ugu Weyn

Barnaamijyada kaalmada Medicare waxay hoos u dhigi karaan kharashka caymiska caafimaadka

La Soo Geliyay: Ogosto 27, 2022

Taariikhda Ugu Dambaysay ee La Cusbooneysiiyay: Ogosto 27, 2022

Waxaa jira barnaamijyo lagu caawinayo in caymiska daryeelka caafimaadka looga dhigo mid la awoodi karo dadka dakhligoodu yar yahay oo hantida yar. Iyadoo ku xiran barnaamijka, waxay kaa bixin kartaa qayb ama xitaa dhammaan kharashyadaada Medicare. Dad badan oo u qalmi kara inay caawimo helaan ayaan ogayn. Sii akhri si aad u ogaato sida

Hel hagahaaga qorshaha laba geesoodka ah oo bilaash ah

 Wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato Qorshaha Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ah oo ku jira hal, hage oo habboon.

Medicare Extra Help (Caawinta Dheeraadka ah ee Medicare) waxay hoos u dhigi kartaa kharashka dawooyinka laguu qoray

Medicare Extra Help waxaa sidoo kale loo yaqaanaa "Kaabidda Dakhliga-hooseeya." Medicare Extra Help waa barnaamij caawiya bixinta kharashka caymiska daawada ee Medicare Qaybta D. Iyadoo ku xiran xaaladaada, Medicare Extra Help wuxuu dabooli karaa:

  • Kharashyada qorshahaaga billaha ah (caddadadka loo baahan yahay in la bixiyo si loo sii wado caymiskaaga caafimaad)
  • Lacagta lagaa jarayo ee sanadlaha ah (caddadadka ay tahay inaad bixiso ka hor inta uusan qorshahaagu bilaabin bixinta adeegyada daryeelka)
  • Qeyb-bixin ama qeyb caymis bixin (kharashyada aad bixinayso marka aad gadanayso daawooyinkaaga ama aad hesho daryeel)

Maamulka Sugnaanta Bulshada ayaa ku qiyaasay in qiimaha Medicare Extra Help uu gaarayo illaa $5,000 sannadkii .1 Waxaad onlayn ka dalban kartaa Extra Help, telefoon ahaanna barta 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778), ama ballan ka qabso Xafiiska Sugnaanta Bulshada ee degaankaaga.  

Dheefaha dheeraadka ah ee aad ku hesho qorshaha caafimaad ee laba-jeesoodka ah waxay noqon kartaa caawimo weyn si aad u daboosho daryeel iyo kharash badan

Barnaamijyada Kaydinta Medicare (Medicare Savings) waxay kaa caawin karaan bixinta kharashaadkaaga Medicare

Barnaamijyada Kaydinta Medicare (MSPs) waxay ka caawiyaan dadka dakhligoodu yar yahay inay bixinta khidmadaha Medicare. Waxaa laga yaabaa inaad awoodo inaad iska diiwaangeliso MSP xitaa haddii aadan u qalmin dheefaha caafimaadka Medicaid ee gobolkaaga. Xaaladaha qaarkood, MSPs waxa kale oo laga yaabaa inay bixiyaan Medicare Qaybta A (Caymiska Cisbitaalka) iyo Medicare Qaybta B (Caymiska Caafimaadka) ee laga jarayo, Qeyb-bixin ama qeyb caymis bixin, sidoo kale. Baro wax badan oo ku saabsan barnaamijyada Kaydinta Medicare. Ama booqo wakaaladda Medicaid ee gobolkaaga si aad u codsato.

Miyaad u qalantaa Medicare iyo Medicaid labaduba?

Haddii aad leedahay labadaba Medicaid iyo Medicare, waxa aad u qalmi kartaa Qorsheyaasha Laba-geesoodka ee Dadka Baahida Gaarka ah leh (D-SNP). D-SNP-yada sida caadiga ah waxaa ku jira dheefooyin badan oo dheeraad ah oo ka baxsan Original Medicare ama Medicaid - waxyaabaha ay ka mid yihiin caymiska ilkaha iyo aragga, iyo sidoo kale daymaha lagu iibsado badeecadaha rajeeto la'aanta la iibsado (OTC) iyo raashinka daboolan.

Taasi waxay noqon kartaa caawimo weyn si aad u daboosho in badan oo daryeelkaaga ah iyo kharashyadaada. Isticmaal sanduuqa raadinta hoose si aad u aragto qorshayaasha labada caafimaad ee UnitedHealthcare ay ka bixiso agagaarkaaga.

1Extra Help (Caawinaad Dheeraad ah)  oo ay la socoto Kharashyada Qorshaha Dawooyinka rajeetooyinka ee Medicare, Maamulka Sugnaanta Bulshada https://www.ssa.gov/benefits/medicare/prescriptionhelp.html (la galo Abriil14, 2022).

Ogow qorshayaasha UnitedHealthcare ee ka jira aaggaaga

Qorshaha labada caymis ee loo qalmo ama macaashyada qorshaha Medicaid way isbeddeli karaan iyadoo ku xiran halka aad ku nooshahay. Ku raadi koodhka Cinwaankaaga (Zip Code) si aad u hesho qorshaha saxda ah si loo daboolo baahiyaha daryeelka caafimaadkaaga.

Weli su'aal miyaad qabtaa

Waxaan halkan u joognaa inaan ku caawino

Nagala soo xiriir:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo waqtiga maxalliga, 7 maalmood toddobaadkii.

Weli su'aal miyaad qabtaa

Waxaan halkan u joognaa inaan ku caawino

Nagala soo xiriir:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo waqtiga maxalliga, 7 maalmood toddobaadkii.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software