U gudub tusmada ugu weyn
Loogu Talagalay Xubnaha (Wuxuu ku furmaa qayb cusub)
Tusmada Ugu Weyn

Su'aalaha inta badan la iska weydiiyo dadka haysta Medicaid iyo Medicare

Su'aalaha aalaaba la isweydiiyo

Qorshayaasha caafimaadka UnitedHealthcare waxaa bixiya Shirkadda United Healthcare Insurance Company iyo shirkadaha ku xiran. Annaga (iyo shirkadaha kale ee caymiska ee gaarka loo leeyahay) waxaan la shaqaynaa hay'adaha dawlada dhexe iyo kuwa gobolka si ay u bixiyaan caymiska caafimaad ee ay dawladdu maalgaliso. Ma nihin qayb ka mid ah Medicare. Waxaan la shaqaynaa Xarumaha Adeegyada Medicare & Medicaid (CMS) iyo dawlad-goboleedyo badan si ay u bixiyaan caymiska caafimaadka ee dadka haysta Medicare iyo Medicaid. Wax badan ka ogow Medicare.

Qorshayaasha Laba Geesoodka ah (sidoo kale loo yaqaan qorshayaasha caafimaadka laba-geesoodka ah ama D-SNPs oo gaaban) waxaa loogu talagalay dadka u-qalma Medicare iyo Medicaid labaduba. Qorshaha caafimaad ee laba geesoodka ah ayaa la shaqeeya qorshaha caafimaadkaaga ee Medicaid. Waad haysan doontaa dhammaan macaashyadaada Medicaid. Qorshayaasha caafimaad ee laba geesoodka ah ayaa daboola booqashooyinka dhakhtarka, dhigista isbitaalka iyo daawooyinka dhakhtarku qoro ee loo qalmo.1 Dadka u-qalma, qorshaha caafimaad ee laba geesoodka ah ayaa laga yaabaa inuu bixiyo macaashyo caafimaad oo ka badan kuwa Original Medicare iyo qorshaha Part D oo gooni ah.

Qorshayaasha caafimaad ee laba geesoodka ah:

 • Waxaa loogu talagalay dadka laga yaabo inay u baahan yihiin caawimaad dheeraad ah naafonimo, da'da iyo/ama xaaladaha caafimaad awgood
 • Waxay bixiyaan macaashyo ka badan kuwa Original Medicare1
 • Waxaa bixiya shirkadaha caymiska ee gaarka loo leeyahay sida UnitedHealthcare
 • Ma wataan wax kharash dheeraad ah

1Macaashyada, sifooyinka iyo/ama aaladaha way ku kala duwan yihiin qorshe/aag kasta. Xaddidaado iyo ka-dhaafitaano ayaa khuseeya.

(Xitaa haddii aad haysato carbuunta caymiska — taasi waa qadarta aad ku bixiso caymiska — waad u-qalmi kartaa kabitaanada dadka dakhligoodu hooseeyo si lagaaga caawiyo bixinta kharashka.) Wax badan ka ogow qorshayaasha Laba Geesoodka ah ee dadka qaba Baahiyaha Gaarka ah.

Dhammaan gobolada, Medicaid waxay wuxuu ka bixiyaa caymiska caafimaadka ee loogu talagalay qaar ka mid ah dadka dakhligoodu hooseeyo, qoysaska iyo carruurta, haweenka uurka leh, waayeelka, iyo dadka qaba naafonimada. Gobolada qaarkood, Medicaid wuxuu caymiyaa dhammaan dadka qaangaarka ah ee dakhligoodu hooseeyo ilaa heer dakhli oo cayiman.

Shuruudaha saxda ah ee lagu heli karo Medicaid waxay ku xiran yihiin halka aad ku nooshahay. Si aad u ogaato inaad u-qalanto Medicaid ka jira gobolkaaga, booqo mareegta Medicaid ee gobolkaaga. Kadib hubi shuruudaha u-qalmitaanka.

Waxaad ka heli doontaa xiriiriyaha mareegta ee wakaalada Medicaid ee gobolkaaga bogga "Faahfaahinta Qorshaha" ee loogu talagalay qorshe kasta ee ay bixiyaan UnitedHealthcare Community Plan. Si aad u aragto qorshayaasha laga heli karo aaggaaga, fadlan ka isticmaal qaybta raadinta ee boggeena hore ah UHCCommunityPlan.com

Medicaid waa barnaamij daryeel caafimaad oo heer gobol ah oo ay maamusho dawlad-goboleed kasta. Si kastaba ha ahaatee, dawlad-goboleedyadu ma bixiyaan caymis caafimaad. Dawlad-gobaleedyadu waxay qandaraas la galaan shirkadaha caymiska ee gaarka loo leeyahay sida UnitedHealthcare si ay u siiyaan caymiska caafimaadka samadheefsadayaasha Medicaid iyo barnaamijyada kale ee daryeelka caafimaadka ee dawladda. Qorshayaashayada caafimaad ee ay dawladu maalgaliso waxay ku shaqeeyaan magaca UnitedHealthcare Community Plan.

Medicare waa barnaamijka caymiska caafimaadka ee qaranka oo ay maarayso dawladda dhexe. Waxaa loogu talagalay dadka da'doodu tahay 65 jir iyo ka weyn, iyo sidoo kale dadka qaarkood ee da'doodu ka yar tahay 65 jir ee qaba naafonimo gaar ah. Wax badan ka ogow Medicare.

Medicaid waa barnaamij ay leeyihiin dawladda dhexe iyo gobolka oo siiya caymiska daryeelka caafimaadka dadka u-qalma. Gobol kasta wuxuu leeyahay barnaamijka Medicaid oo u gaar ah, balse dawladda dhexe waxay leedahay xeerar ay tahay in dhammaan gobolladu raacaan. Dawladda dhexe waxay sidoo kale bixisaa ugu yaraan kala bar maalgelinta si loo buuxiyo shuruudahooda Medicaid. Ogow wax badan oo ku saabsan waxa Medicaid yahay iyo wuxuu Medicaid daboolo.

Maya. Gudbin looma baahna si daryeel looga helo dhakhaatiirta, isbitaalada ama rugaha caafimaadka ee ku jira shabakadda.

Qorshayaashayada laba geesoodka ah waxay inta badan daboolaan daryeelka kahortagga ah iyo adeegyada caadiga ah iyadoo aan wax kharash dheeraad ah lagaa rabin. Waxaan sidoo kale gacan ka geysanaa isku-xirka macaashyada Medicaid. Macaashayada kale ee caadiga ah ee inta badan ay daboolaan qorshayaashayada laba geesoodka ah waxaa ka mid ah:

 • Ilkaha
 • Aragga
 • Dacwad-dhageysiga
 • Kaalmada gaadiid-raaca
 • Khadka tooska ah ee kalkaalinta]
 • Iyo macaashyo iyo sifooyin kale oo badan1

1Macaashyada, sifooyinka iyo/ama aaladaha way ku kala duwan yihiin qorshe/aag kasta. Xaddidaado iyo ka-dhaafitaano ayaa khuseeya.

Xubnaha ku jira Qorshayaasha Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ah (D-SNPs) waxay ku biiri karaan, beddelan karaan ama tuuri karaan qorshahooda 1 mar muddada isdiiwaangelinta 3-bilood ah. Xilliyadani waa Janaayo ilaa Maarso; Abriil ilaa Juun; iyo Luulyo ilaa Sebtembar.

Haddii aad isbeddel sameyso, waxaa uu dhaqangeli doonaa maalinta ugu horreysa ee bisha soo socota. Waxa sidoo kale isbeddel ku samayn kartaa caymiskaaga inta lagu jiro Muddada Diiwaangelinta Sannadlaha ah ee Oktoobar 15 ilaa Diseembar 7. Haddii ay sidaas tahay, isbeddelladaadu waxay dhaqangeli doonaan 1da Janaayo ee sannadka soo socda. Ogow wax badan oo ku saabsan xilliyada isdiiwaangelinta Medicare.

Iskudubaridka dheefaha (COB) waxay khusaysaa dadka ku jira caymis ka badan hal qorshe caafimaad. COB waxay tilmaamaysaa qorshaha uu yahay bixiyaha aasaasiga ah (koowaad) iyo qorshaha uu yahay bixiyaha labaad. Bixiyaha aasaasiga ah ayaa iskudubarida bixinta dhammaan dheefaha qorshaha caafimaadka. Bixiyaha labaad waxa uu daboolayaa waxa bixiyaha koowaad uusan ku daboolin kharashyada iyo dheefaha.

Qorshayaasha Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ah (D-SNPs) waa nooc ka mid ah Qorshaha Medicare Advantage. Sidan oo kale, D-SNP waxay isku dubbaridaysaa gaarsiinta dheefaha Medicare iyo Medicaid labadaba. Xaaladaha intooda badan, Medicaid waxay dabooshaa dheefaha iyo kharashyada D-SNP aysan daboolin. D-SNPs waxay sidoo kale isku dubbaridaan maaraynta daryeelka, maaraynta cudurka iyo adeegyada kale ee caafimaad.

UnitedHealthcare Community Plan waxay u adeegtaa xubnaha u qalma Medicaid ama labadaba Medicaid iyo Medicare ee ku nool 42 gobolada iyo District of Columbia.*

UnitedHealthcare waxay ku bixisaa qorshayaasha Medicaid goboladan:
Arizona, California, Florida, Hawaii, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Maryland, Michigan, Minnesota, Missouri, Mississippi, North Carolina, Nebraska, New Jersey, Nevada, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Texas, Virginia, Washington, Wisconsin

UnitedHealthcare waxay ku bixisaa Qorshayaasha Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ah (D-SNPs) goboladan **:
Alabama, Arkansas, Arizona, California, Connecticut, Colorado, District of Columbia, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Iowa, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Maryland, Maine, Michigan, Missouri, Mississippi, Montana, North Carolina, Nebraska, New Jersey, Nevada, New York, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington, Wisconsin, West Virginia, Wyoming

*Laga bilaabo Febraayo 2022
**Lagama helayo dhammaan gobollada

Diiwaankeena raadinta onlaynka ah waxa uu fududeeyaa in la helo dhakhaatiirta shabakada, khabiirada iyo xarumaha daryeelka ee kuu dhow. Kaliya geli koodhka cinwaanka Kadib waxaad ku raadin kartaa magaca dhakhtarka, nooca daryeelka, xarunta, adeegyada iyo daawaynta si aad u hesho isla waxa aad u baahan tahay.

Gundhiyada Medicaid

Haddii aad ka diiwaangashan tahay qorshaha laba geesoodka ah ee UnitedHealthcare oo aad u-qalmi waydo Medicaid, waxaan ku gelin doonaa hakin ilaa 6 bil Inta lagu gudajiro waqtigan, waa inaad bixisaa qaybta kharashka ee kugu soo aado ee Medicare sida lacagta go'an ee caymiska, lacagta caymis-haystaha ku soo aado, lacagaha caymiska ee la jari karo iyo curraarta camiska. Haddii aad dib ugu qalmi waydo Medicaid dhammaadka 6 bil, waxaa lagaa saarayaa diiwaanka qorshaha labada geesoodka ah.

Balse xasuusnow, waad iska diiwaangelin kartaa qorshaha laba geesoodka ah waqti kasta. Haddii aad dib u hesho caymiska Medicaid, kaliya la hadal wakiilka iibka ee ruqsada haysta ee UnitedHealthcare si aad dib isaga diiwaangeliso qorshaha laba geesoodka ah.

Gobol kasta wuxuu maamulaa barnaamijkiisa Medicaid marka waxa ay Medicaid daboolaan way isbedeli karaan gobol ka gobol. Balse waxaa jira adeegyo ay tahay in gobol kasta uu ku daboolo barnaamijkiisa Medicaid sida sharciga dawladda dhexe qabo. Kuwaani waxaa loo yaqaanaa macaashyada khasabka ah. Goboladu waxay sidoo kale dooran karaan inay bixiyaan macaashyada kale ee hoos yimaada Medicaid. Kuwaani waxaa loo yaqaanaa macaashyada ikhtiyaariga ah.

Macaashyada Medicaid ee khasabka ah waxaa ka mid ah:

 • Daryeelka Isbitaal ee Bukaan-jiifka
 • Kalkaalinta xirfadlaha ee muddada gaaban ee bukaan-jiifka ama daryeelka xarunta baxnaaninta
 • Adeegyada dhakhtarka
 • Daryeelka bukaan-socodka ee isbitaalka ama rugta caafimaadka
 • Adeegyada shaybaarka iyo Raajada
 • Daryeelka caafimaad ee guriga ee mudada gaaban (waxaa bixisa wakaalada daryeelka caafimaadka guriga)
 • Adeegyada ambalaaska
 • Daawooyinka dhakhtarku qoro ee loogu talagalay dadka aysan daboolin Medicare

Macaashyada ikhtiyaariga ah ee ay bixiyaan gobollada qaarkood waxaa ka mid noqon kara:

 • Baaritaanada iyo muraayadaha indhaha
 • Baaritaanada maqalka iyo aaladaha maqalka
 • Daryeelka ilkaha
 • Baaritaanada kahortagga ah
 • Daaweynta jireed (ka baxsan waxa lagu bixiyo Medicare)
 • Gaadiid-raac aan degdeg ahayn oo lagu tago iyo looga imaado daawaynta caafimaadka
 • Qaar ka mid ah daawooyinka dhakhtarku qoro oo aysan daboolin Medicare
 • Qaar ka mid ah daawooyinka uusan dhakhtarku qorin, oo ay ku jiraan fiitamiinada qaarkood
 • Daryeelka kalagoysyada lafaha

Inta badan, Medicaid waxay bixisaa kharashka buuxa ee adeegyada la daboolo, marka dadka haysta Medicaid ma ahan inay bixiyaan carbuunta caymiska ee billaha ah ama lacag kasta oo caymis ee la jaro. Balse waxaa ka jira ka-dhaafitaano iyo sharciyo kala duwan gobol kasta. Mararka qaarkood, haddii qofku uu haysto macaashyada Sugnaanta Bulshada, qadar yar ayaa laga yaabaa in laga jaro macaashyadaas si loo daboolo kharashka caymiska Medicaid.

Inta badan, Medicaid waa bixiyaha ugu dambeeya oo la maciinsado. Taas macnaheedu waa in Medicaid ay bixin doonaan lacagta kadib marka bixiyaha kale uu dhiibo qaybtiisa adeegyada la bixiyo. Tusaale ahaan, haddii aad leedahay Medicare ama nooc kasta oo ka mid ah caymiska daryeelka caafimaadka ee gaarka ah, Medicaid waxay had iyo jeer ahaan doonaan bixiyaha labaad. Bixiyeyaasha daryeelka caafimaadka ayaa marka hore lacagta ku soo dallici doona bixiyaha aasaasiga ah, Medicaid ayaa bixin doonaan waxa soo hara. Taasi waa sababta dadka isku diiwaangeliyay Medicaid ay tahay inay sheegaan inay haystaan ilo kale oo caymis ah.

Markaad codsanayso Medicaid, waxaa lagaaga baahan doonaa inaad buuxiso foom codsi ah. Gobolo kala duwan ayaa leh shuruudo kala duwan oo loogu talagalay Medicaid. Waxay u badan tahay in lagaaga baahdo dukumentiyo kala duwan, sida:

Macluumaadka shaqsiyeed

 • Macluumaad ku saabsan xubnaha qoyska (magaca, taariikhda dhalashada iyo Lambarka Sugnaanta Bulshada)
 • Caddaynta dhalashada

Macluumaadka Maaliyadeed

 • Macluumaadka kirada ama amaahda guriga
 • Kharashyada (korontada iyo biyaha, xanaano-maalmeedka, iwm.)
 • Macluumaadka gaadiidka
 • Xisaabaadka bangiga
 • Dakhliga (jeegaga mushaarka)

Macluumaadka caafimaadka

 • Caddaynta naafanimada ama diiwaannada caafimaadka ee muujinaya xaalad caafimaad oo waarta
 • Biilasha caafimaadka ee ugu dambeeyay

Waxaad u baahan doontaa inaad ka codsato wakaaladda gobolka ee maarayso barnaamijka Medicaid ee ka jira gobolkaaga. Wixii su'aalo ah, ama si aad u aragto qorshayaasha caafimaadka UnitedHealthcare Community Plan ay ka bixiso aaggaaga, fadlan ka isticmaal habka raadinta ee boggayaga hore barta UHCCommunityPlan.com.

Haa. Maadaama D-SNP ay tahay Qorshaha Faa'iidada Medicare, Medicare waxay dabooshaa inta badan kharashyada marka xubnaha Medicare ay helaan daryeel caafimaad. Qaybta ama saamiga haray waa masuuliyada xubinta in ay bixiso. Tani waxaa loo yaqaanaa carbuunta caymiska, lacagta go'an ee caymiska, lacagta caymis-haystaha ku soo aado ama lacagta la jari karo. Dadka ku jira qorshaha D-SNP, barnaamijyada Medicaid ee gobolka ayaa ka caawiya bixinta kharashaadkan.  

Haa, ilaa iyo inta aad ka buuxinayso u-qalmitaanka Medicaid ee gobolkaaga. Haddii aad qaadato Caymiska Naafada ee Lambarka Soshal Sekuuritiga (SSDI) iyo haddii kaleba ma beddelayso u-qalmitaankaaga Medicaid. Helitaanka SSDI waxaad si toos ah ugu qalmi doontaa Medicare, laakiin waxaa jirta wakhti sugitaan. Waxay u badan tahay inaad u baahan doonta inaad sugto 2 sannado ka dib markaad u qalanto dheefaha naafada Soshal Sekuuritiga ka hor inta aadan helin Medicare. Ogow wax badan oo ku saabsan naafada Lambarka Soshal Sekuuritiga iyo Medicaid iyo Medicare.

Barnaamijka Medicaid ee gobol kasta waxaa maamula maamulka gobolka ee gobolkaas. Iyadoo gobolada qaarkood laga yaabo inay bixiyaan noocyo kala duwan oo qorshooyinka Medicaid ah, qorshe kastaa wuxuu caadi ahaan u yahay qof gaar ah (sida carruurta, qoysaska ama dadka waaweyn ee dakhligoodu hooseeyo). Uma badna inaad bedeli karto qorshahaaga Medicaid ama aad u bedesho qorshe kale oo Medicaid ah ilaa xaaladaada nololeed isbedesho ma ogiye. (tusaale ahaan haddii aad guursato ama aad uur yeelato). Waxaad codsan kartaa Medicaid wakhti kasta sanadka oo dhan. Ogow wax badan oo ku saabsan qorshaha Medicaid iyo caymisyada Medicaid .

Waxaad ka heli doontaa xiriiriyaha mareegta ee wakaalada Medicaid ee gobolkaaga bogga "Faahfaahinta Qorshaha" ee loogu talagalay qorshe kasta ee ay bixiyaan UnitedHealthcare Community Plan. Si aad u aragto qorshayaasha laga heli karo aaggaaga, fadlan ka isticmaal qaybta raadinta ee boggeena hore ah ee UHCCommunityPlan.com.

Medicaid + Medicare.

Medicaid wuxuu siiyaa caymis caafimaad malaayiin qof oo ay kujiraan dad waaweyn oo dakhligoodu hooseeyo, carruur, dumar uur ah, dad waayeel ah iyo dad naafo ah. Medicaid waxaa si wadajir ah u maalgeliya dawlad-goboleedyada iyo dawladda dhexe. Medicare waa barnaamij federaali ah. Waxay siiyaan caymis dadka da'doodu tahay 65 jir iyo ka weyn, iyo sidoo kale dadka qaarkood ee da'doodu ka yar tahay 65 jir oo u-qalma naafonimo awgeed. Wax badan ka ogow farqiga u dhexeeya Medicaid iyo Medicare

Haa. Dadka qaarkood ayaa u-qalma Medicare iyo Medicaid labaduba. Dadkaan waxay ugu qalmaan Medicare da'da awgeed (da' ahaan 65 ama waayeelnimo) ama iyadoo ugu wacan tahay inay qabaan naafonimo. Waxay sidoo kale u-qalmaan Medicaid maadaama ay buuxiyeen shuruudaha Medicaid ee gobolkooda. Dadka u-qalma Medicare iyo Medicaid labaduba waa kuwo "u-qalma labada caymis." Wax badan ka baro haysashada Medicare iyo Medicaid labaduba.

Medicare iyo Medicaid waa laba barnaamij oo kala duwan kuwaasoo leh shuruudo u-qalmitaan oo kala duwan.

Si aad ugu qalanto Medicare, waxaa lagaaga baahan yahay inaad:

 • Ugu yaraan tahay 65 sanno jir, ama aad ka yar tahay 65 sanno oo aad ugu qalanto naafonimo awgeed ama xaalado kale oo gaar ah
  IYO
 • Tahay muwaadin Ameerikaan ah ama deggane sharci haysta oo ku noolaa gudaha Mareykanka ugu yaraan 5 sanno oo xiriir ah

Si aad ugu qalanto macaashyada Medicaid ee gobolka, waxaa lagaaga baahan yahay inaad:

 • Ka yar tahay da'da 65 jir waana inaad buuxiso shuruudaha qoysaska dakhligoodu hooseeyo, haweenka uurka leh iyo carruurta, shakhsiyaadka hela Dakhliga Sugan ee Kabbista ah (SSI), naafonimada ama xaalad kale oo gaar ah
 • Ugu yaraan tahay 65 sanno jir iyo inaad sidoo kale:
  • Ka hesho Caawimaad Dheeraad ah ama kaalmo gobolkaaga
  • Tahay indhoole ama qabto naafonimo, balse aadan u baahnayn daryeelka muddada-dheer

Iyadoo qayb ka ah Xeerka Daryeelka La Awoodi Karo, gobolada intooda badan waxay doorteen inay balaariyaan caymiska Medicaid si loogu soo biiriyo dhammaan dadka waaweyn ee dakhligoodu hooseeyo 65. Gobolada kale waxay dooran karaan inay sidaasi sameeyaan waqti kasta. Dad badan ayaa yaabeen markay ogaadaan inay u-qalmaan. Taasi waa sababta ay had iyo jeer u wanaagsan tahay in wax la iska hubiyo.

Si aad u aragto inaad u-qalanto Medicaid ka jira gobolkaaga, booqo mareegta Medicaid ee gobolkaaga. Kadib hubi shuruudaha u-qalmitaanka.

Xeerka Daryeelka La Awoodi Karo wuxuu ka sameeyay xafiis cusub gudaha Xarumaha Medicare & Medicaid (CMS). Xafiiska Isku-dubaridka ee Medicare-Medicaid wuxuu hubiyaa in dadka haysta labada caymis ee Medicare iyo Medicaid ay si buuxda u heli karaan daryeel caafimaad oo tayo sare leh. Hadafku waa in laga dhigo labada barnaamij kuwo u wadashaqeyn kara si wax-ku-ool ah si kor loogu qaado daryeelka oo kharashaadka loo dhimo.

Barnaamijyada Medicaid waxay caawin karaan Medicare iyagoo bixinaya kharashaadka Medicare qaarkood. Iyo iyagoo daboolayo macaashyada aysan bixin Medicare, sida maqalka, gaadiid-raaca, aragga, ilkaha iyo daryeelka muddada-dheer.

Muddada Isdiiwaangelinta Furan ee Medicare (OEP) waxa ay soconaysaa laga bilaabo Oktoobar 15 ilaa Diseembar 7 sannad kasta Qof kasta oo horey u lahaa caynsanaanta Medicare noocuu doono ha noqdee wuxuu isbedel ku samayn karaa caymiskiisa sanadka soo socda. Diiwaangelinta Furan ee Faa'iidada Medicare waxay soconaysaa 1da Janaayo ilaa Maarso 31 sannad kasta. Kaliya dadka horey u lahaa qorshaha Faa'iidada Medicare ayaa bedeli karta inta lagu jiro waqtigan. Qorshayaasha Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ah (D-SNPs) waa nooc ka mid ah qorshaha Faa'iidada Medicare si isla waqtiyo isdiiwaangelineed ayaa lagu dabaqaaya. Waxaad codsan kartaa Medicaid wakhti kasta sanadka oo dhan. Ma jiraan wakhtiyo isdiiwaangelineed oo loogu talagalay Medicaid ama CHIP (Barnaamijka Caymiska Caafimaadka Carruurta). Ogow wax badan oo ku saabsan xilliyada isdiiwaangelinta Medicare.

Qorshayaasha Laba Geesoodka ah ee dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ah/labada geesood u qalmidda

"U-qalma labada caymis" waxay qeexaysaa dadka u-qalma Medicare iyo Medicaid isku waqti. Dadkaan waxay u -qalmaan labada barnaamij, sidaas awgeed waa "dad u-qalma labada caymis."

Qorshayaasha caymiska caafimaadka ee laba geesoodka ah ayaa bixiya macaashyo iyo adeegyo aan caadi ahaan la heli karin iyadoo loo marayo Medicare ama Medicaid. Markaad ku jirto qorshaha labada geesoodka ah ee caafimaad, waxaad sii haysan doontaa macaashyadaada Medicaid, waxaadna heli doontaa macaashyo ka badan kuwa Original Medicare oo ka hooseeya $0 carbuunta qorshaha. Qorshayaasha caafimaad ee laba geesoodka ah ee UnitedHealthcare waxaa ku jira macaashyo iyo sifooyin dheeraad ah oo kala duwan.1

Qorshayaashayada waxay dabooli karaan:

 • Daryeelka ilkaha ee joogtada ah
 • Dhibcaha lagu gato alaabta OTC iyo raashinka caynsan
 • Baaritaanada indhaha, iyo qiimo-dhimista loogu talagalay muraayadaha indhaha
 • Baaritaanada maqalka, iyo qiimo-dhimista loogu talagalay qalabka maqalka
 • Iyo in ka badan

1Macaashyada, sifooyinka iyo/ama aaladaha way ku kala duwan yihiin qorshe/aag kasta. Xaddidaado iyo ka-dhaafitaano ayaa khuseeya.

Qaar ka mid ah qorshayaasha caafimaad ee laba geesoodka ah ayaa sidoo kale waxaa ku jira isuduwidda daryeelka. Taasi waa caawimaad weyn — gaar ahaan dadka qaba baahiyaha caafimaad ee adag. Waxay kuu sahlaysaa inaad maareyso dhakhaatiirtaada, khabiiradaada iyo adeegyada daryeelkaaga. Ogow wax badan oo ku saabsan macaashyada qorshaha caafimaadka laba geesoodka ah

Fadlan ogow in qorshayaashada laba geesoodka ah ee UnitedHealthcare ay bixiso, iyo macaashyada khaaska ah ee ay ka kooban yihiin, ay isbedeli karaan iyadoo ku xiran tahay halka aad ku nooshahay. Si aad u hesho faahfaahin ku saabsan qorshayaasha laba geesoodka ah ee laga heli karo aaggaaga, fadlan ka isticmaal qaybta raadinta ee boggeena hore ah UHCCommunityPlan.com

1. Ma heshaa macaashyada Medicaid ee gobolka? (Haddii ay sidaasi tahay, waxaad heli doontaa kaarka Medicaid ee gobolka.)

Waxaad ka yar tahay da'da 65 jir waana inaad buuxiso shuruudaha qoysaska dakhligoodu hooseeyo, haweenka uurka leh iyo carruurta, shakhsiyaadka hela Dakhliga Sugan ee Kabbista ah (SSI), naafonimada ama xaalad kale oo gaar ah

 • Waxaad ugu yaraan tahay 65 sanno jir iyo inaad sidoo kale:
 • Ka hesho Caawimaad Dheeraad ah ama kaalmo gobolkaaga
 • Tahay indhoole ama qabto naafonimo, balse aadan u baahnayn daryeelka muddada-dheer

2. Ma leedahay Medicare Parts A iyo B?

 • Waxaad ugu yaraan tahay 65 sanno jir, ama waxaad ka yar tahay 65 sanno oo aad ugu qalanto naafonimo awgeed ama xaalado kale oo gaar ah
  IYO
 • Waxaad tahay muwaadin Ameerikaan ah ama deggane sharci haysta oo ku noolaa gudaha Mareykanka ugu yaraan 5 sanno oo xiriir ah

3. Ma ku nooshahay aag laga heli karo qorshayaasha laba geesoodka ah?

Wakiilka iibka ee ruqsada haysta ee UnitedHealthcare ayaa kuu sheegi kara haddii aad ku nooshahay gudaha aagga adeegayada. Ama si aad u aragto qorshayaasha laga heli karo aaggaaga, fadlan ka isticmaal qaybta raadinta ee boggeena hore ah ee UHCCommunityPlan.com.

Qorshe Laba Geesoodka ah ee dadka qaba Baahiyaha Gaarka ah (D-SNPs) waxay leeyihiin Muddada Diiwaangelinta Gaarka ah ee socota (SEP), ee 9 bilood ee ugu horreeya ee sanadka. Dadka u-qalma way is-diiwaangelin karaan ama beddeli karaan qorshayaasha hal mar 3 bil kasta. Isbeddellada is-diiwaangelintu waxay dhaqangeli doonaan maalinta koowaad ee bisha soo socota.

XUSUUSIN: Waxaa muhiim ah in la xasuusnaado in si aad xaq ugu yeelato qorshaha caafimaad ee laba geesoodka ah, ay tahay inaad dib u xaqiijiso Medicaid sannad walba. Ilaa iyo inta aad u-qalmato, qorshaha caafimaadkaaga ee laba geesoodka ah ayaa si toos ah loo cusboonaysiin doonaa sannad kasta. Ogow wax badan oo ku saabsan isku diiwaangelinta qorshaha laba geesoodka ah

Xubnaha Qorshe Laba Geesoodka ah ee dadka qaba Baahiyaha Gaarka ah (D-SNPs) waa inay u qalmaan Medicaid.  Haddii xubin ka mid ah uu waayo u-qalmitaankiisa Medicaid, waxay galayaan muddada fududaynta. Iyadoo ku xiran qorshaha caafimaadka, muddadan sugitaanka ayaa noqon karta 30 maalin ama ilaa 6 bil. Xubnaha waxay weli daryeel iyo adeegyo ku heli karaan qorshahooda caafimaadka, Medicare-na waxay weli bixin doontaa inta badan daryeelka iyo faa'iidooyinka la daboolo. Farqiga keliya ayaa ah, inta lagu jiro muddada sugitaanka, xubinta D-SNP ayaa mas'uul ka noqon doonta kharash kasta oo jeebka laga bixiyo. Kuwaani waxay noqon karaan lacagta go'an ee caymiska, lacagta ku soo aado caymis-haystaha, lacagta la jari karo, iyo carbuunta caymiska ay Medicaid bixin lahaayeen. Ogow wax badan oo ku saabsan waayida u-qalmitaanka D-SNP.

D-SNP waxay u taagan tahay Qorshaha Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ah. Qorshayaashan waxaa loogu talagalay shakhsiyaadka dakhligoodu hooseeyo ee si laba-geesoodka ugu qalma Medicaid iyo Medicare labadaba. C-SNP waxay u taagan tahay Qorshaha Baahiyaha Gaarka ah ee dabadheeraaday. Qorshayaashan waxaa loogu talagalay dadka qaba xaalad caafimaad oo mudda dheer. Tusaalooyinka waxaa ka mid ah wadna xannuunka muddada dheer, xanuunnada wadnaha iyo xididdada dhiigga iyo sonkorowga. Ogow wax badan oo ku saabsan Qorshayaasha Baahiyaha Gaarka ah ee Medicare.

Medicare Qaybta D waa caymiska rijeetada daawooyinka la qoray. Waxay dabooshaa rijeetada daawooyinka la qoro qaarkood oo aan hore u daboolin Medicare Qaybaha A iyo B. Qorshayaasha Baahiyaha Gaarka ah ee Medicare (SNPs) waa nooc ka mid ah qorshaha Faa'iidada Medicare. Qorshayaasha caafimaadka ee laba-geesoodka ah waxaa ka mid ah caymiska daawada. Laakiin haddii aad qaadato wax daawooyin ah, waxaad u baahan doontaa inaad hubiso in daawooyinkaaga ay ku jiraan qorshe caafimaad oo laba geesood ah ka hor intaadan isdiiwaangelin. Wax badan ka ogow caymiska daawada dhakhtarku qoro ee qorshaha caafimaadka ee laba geesoodka ah.

Haddii aad leedahay Qorshaha caafimaadka ee laba-geesoodka ah (D-SNP), waxay u badan tahay in kharashkaaga badankiisa lagu dabooli doono adiga. Marka xubnaha Medicare helaan daryeel caafimaad, Medicare ma daboosho qaddarta buuxda ee adeegyada. Qaybta ama saamiga soo haray waa mas'uuliyadda xubinta Medicare in ay bixiso. Tani waxaa loo yaqaanaa carbuunta caymiska, lacagta go'an ee caymiska, lacagta caymis-haystaha ku soo aado ama lacagta la jari karo. Barnaamijyada Medicaid ee Gobolka ayaa ka caawinaaya bixinta kharashaadkan shaqsiyaadka dakhligoodu hooseeyo. Haddii aadan haysan Medicaid, kharashaadkaaga saxda ah waxay ku xirnaan karaan qorshaha aad doorato.

Haa, Qorshayaasha Laba Geesoodka ah Dadka Qaba Baahida Gaarka ah (D-SNPs) waxay ku salaysan yihiin shabakad. Qorshayaashani waxay uga baahan yihiin xubnaha inay daryeel iyo adeegyo ka helaan dhakhaatiirta ama isbitaallada ku jira shabakadooda Medicare SNP. Shabakadaha SNP way ku kala duwan yihiin cabbirka iyo tirada dadka ay u adeegaan. Noocyada shabakadaha waxaa ka mid ah:

 1. Shabakadaha daboolaya aag cayiman. Tusaale ahaan, hal shabakad ayaa laga yaabaa inay daboosho gobol dhan, halka shabakad kale ay daboosho hal degmo. Badanaa, tani waxay la macno tahay in aag ay u adeegi karaan in ka badan hal shabakad.
 2. Shabakadaha wax ka qabta arrin caafimaad oo gaar ah, sida xasuus luminta. Bixiyeyaasha siiya adeegyada bukaanada qaba xaalad gaar ah waxay ku biiri karaan shabakada.

Ogow wax badan oo ku saabsan Sida loo helo dhakhtarka saxda ah markaad haysato Medicaid iyo Medicare.

Labadaba Qorshayaasha Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ah (D-SNPs) iyo Qorshayaasha Medicare-Medicaid (MMPs) waxaa loogu talagalay inay u fududeeyaan shaqsiyaadka laba-geesoodka ah ee u-qalma inay helaan daryeel. Qorshayaashani waxay fududeeyaan helitaanka daryeelka iyada oo loo marayo Medicare iyo Medicaid. Laakiin waxaa jira farqi muhiim ah. MMP markay tahay, dhammaan faa'iidooyinka Medicare iyo Medicaid waxaa lagu bixiyaa 1 qorshe caafimaad oo kaliya. D-SNP markay tahay, xubnaha waxay ilaashadaan isla qorshaha Medicaid iyo dhammaan faa'iidooyinka Medicaid ee ay helaan maanta. Intaa waxaa dheer, waxay leeyihiin qorshe u gaar ah Faa’iidada Medicare kaas oo sida caadiga ah iyaga siiya faa'iidooyin iyo sifooyin ka badan kan Asalka ah ee Medicare. Farqiga kale ayaa ah in kaliya dadka si buuxda ugu qalma labadoodaba ay isku qori karaan MMP, halka ay suurtogal tahay in buuxa iyo qayb ka mid ah xaq u yeelashada labadaba inay helaan D-SNP. Ogow wax badan oo ku saabsan dheefaha Medicaid ee D-SNPs.

Haa. Daboolista ilkaha* waa mid ka mid ah faa'iidooyinka dheeraadka ah ee badan oo aad ugu heli karto kharash la'aan Qorshayaasha Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahida Gaarka ah (D-SNPs) ka socda UnitedHealthcare Ka sokow baaritaanada caadiga ah iyo nadiifinta, waxaad sidoo kale heli kartaa gunnada adeegyada ilkaha. Kaalmadani waxay kaa caawin kartaa bixinta kharashka daryeelka ilkaha ee kala duwan, sida buuxinta, gododka xididada, ku tallaalida iyo adeegyada kale ee ilkaha. Ogow wax badan oo ku saabsan caymiska ilkaha D-SNP ee loogu talagalay kuwa leh Medicaid iyo Medicare.

*Dheefaha qorshe kasta iyo goobta adeeg kasta way kala duwan yihiin. Xaddidaado iyo ka-dhaafitaano ayaa khuseeya.

Haa. Caawimaada gaadiidka* waa mid ka mid ah faa'iidooyinka dheeraadka ah ee badan waxaad ugu heli karto si kharash la'aan ah Qorshayaasha Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahida Gaarka ah (D-SNP) ka socda UnitedHealthcare. Waxaad yeelan doontaa tiro go'an oo safar hal-jid ah oo aad isticmaali karto si aad u daryeesho baahiyaha daryeelka caafimaadka. Haddii aad u baahato inaad u tagto booqasho bixiyaha ama farmashiyaha si aad u soo qaadato dawooyinka, waxaad heli kartaa kharash la'aan si aad halkaas kuugu qaado oo dib ugu noqoto. Ogow wax badan oo ku saabsan caawimaada gaadiidka D-SNP ee loogu talagalay kuwa leh Medicaid iyo Medicare.

*Dheefaha qorshe kasta iyo goobta adeeg kasta way kala duwan yihiin. Xaddidaado iyo ka-dhaafitaano ayaa khuseeya.

Haa. Daboolista aragga* waa mid ka mid ah faa'iidooyinka dheeraadka ah ee badan ee aad ugu heli karto si kharash la'aan ah Qorshayaasha Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahida Gaarka ah (D-SNP) ka socda UnitedHealthcare. Marka laga reebo baaritaanada caadiga ah ee indhaha, daboolka araggaagu waxa kale oo laga yaabaa inuu ku siiyo boqollaal doolar oo dhibco ah si aad uga caawiso bixinta dharka indhaha. Taasi waxay wax badan ka tari kartaa in lagaa caawiyo in lagaa bixiyo lacagta muraayado cusub ama okiyaalaha indhaha. Ogow wax badan oo ku saabsan Daboolista aragga D-SNP ee loogu talagalay kuwa leh Medicaid iyo Medicare.

*Dheefaha qorshe kasta iyo goobta adeeg kasta way kala duwan yihiin. Xaddidaado iyo ka-dhaafitaano ayaa khuseeya.

Haa. Iska diiwaangelinta Qorshe Laba Geesoodka ah ee dadka qaba Baahiyaha Gaarka ah (D-SNPs) waxay ku dhisan tahay gobol-gobol. D-SNPs waxaa laga bixiyaa inta badan gobollada, balse ma aha dhammaan gobollada. Sidoo kale, noocyada D-SNP-yada la heli karo (iyo dheefaha qorshe kastaa bixiyo) way isbedeli karaan iyadoo ku xiran degmada aad ku nooshahay. Waxaad isticmaali kartaa goobta raadinta ee hoosta bogga si aad u aragto qorshayaasha laga heli karo aaggaaga. Haddii aadan hubin, na soo wac oo la hadal mid ka mid ah wakiilladeena shatiyaysan. Waxay kuu sharrixi doonaan dhammaan xulashooyinka waxayna kaa caawin doonaan inaad hesho qorshaha caafimaadka ee laba geesoodka ah ee saxda ah.

Ogow qorshayaasha UnitedHealthcare ee ka jira aaggaaga

Qorshaha labada caymis ee loo qalmo ama macaashyada qorshaha Medicaid way isbeddeli karaan iyadoo ku xiran halka aad ku nooshahay. Ku raadi koodhka Cinwaankaaga (Zip Code) si aad u hesho qorshaha saxda ah si loo daboolo baahiyaha daryeelka caafimaadkaaga.

Weli su'aal miyaad qabtaa

Waxaan halkan u joognaa inaan ku caawino

Nagala soo xiriir:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo waqtiga maxalliga, 7 maalmood toddobaadkii.

Weli su'aal miyaad qabtaa

Waxaan halkan u joognaa inaan ku caawino

Nagala soo xiriir:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo waqtiga maxalliga, 7 maalmood toddobaadkii.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software