U gudub tusmada ugu weyn
Loogu Talagalay Xubnaha (Wuxuu ku furmaa qayb cusub)
Tusmada Ugu Weyn

Waxa la sameeyo haddii Aad Xanuun Dareento

Haddii aad jirran tahay oo aad ka welwelsan tahay astaamahaaga, waxaa laga yaabaa inay kugu adkaato inaad ogaato waxa aad samayn karto. Aan dul marno waxa la sameeyo haddii aadan hubin.

Ku nagow guriga

Haddii aad u baahan tahay daryeel caafimaad oo degdeg ah mooyee, waxaa fiican inaad iska joogtid. Waxaad ilaalineysaa naftaada iyo dadka kale adigoo ku nagaanayo meesha aad joogto.

Wac dhakhtarkaaga haddii aad qabto astaamaha Korona Fayraska (COVID-19).

Kuwaan waxaa ka mid ah astaamaha sida qandhada, qufaca ama neef-qabashada. Haddii aad u baahan tahay inaad hesho bixiye ku jira shabakadda, gal koontadaada qorshaha caafimaadka.

Haddi bixiyaha caafimaadkaaga kuu qoro baaritaanka ogaanshaha Korona Fayraska (COVID-19).

Hubi tafaasiisha si aad u fahamto caymiskaaga loogu talagalay baaritaanka Korona Fayraska (COVID-19), booqashada iyo daawaynta la xiriirta baaritaanka. 

Raadi xarunta baaritaanka ogaanshaha cudurka haddii loo baahdo

Haddii bixiyaha daryeelka caafimaadkaaga kuu qoro baaritaanka Korona Fayraska (COVID-19), isticmaal qalabkeena raadinta si aad u hesho xarun baaritaan oo u dhow meesha aad joogto. Tani waxaa loogu talagalay xubnaha keliya. 

Dhageyso bixiyaha daryeelka caafimaadkaaga

La xiriir haddii aad jirran tahay, xitaa haddii ay tahay arrin aan la xiriirin fayraska. Waad kala hadli kartaa telefoonka amaisku day booqasho caafimaad oo fogaan-arag ahhaddii aad u baahan tahay inaad la hadasho bixiyahaaga adoo jooga guriga.

Ka hel dhigaalo badan CDC (Wuxuu ku furmaa Qayb Cusub)

Afeef

Macaashyada lagu sharraxay mareegtan waxay sharraxayaan shuruudaha dawladda dhexe iyo siyaasadda qaran ee UnitedHealthcare, macaashyada dheeraadka ah ayaa laga heli karaa gobollada qaarkood iyo qorsheyaasha qaarkood. 

Boggani wuxuu sharraxayaa manfacyada aannu siino dhammaan xubnaha gobollada oo dhan. Waxay sidoo kale ku jiraan shuruudaha federaalka. Macaashyo badan ayaa laga heli karaa gobollada qaarkood iyo qorshayaasha qaarkood. Waxaan samaynay sharciyo iyo dhaqamo lagu dabaqi karo qaar ka mid ah alaabadayada waqtigan. Macluumaadkan waa mid kooban waana la beddeli karaa. Wixii macluumaad dheeraad ah, la xiriir wakiilka akoonkaaga ama wac lambarka ku qoran kaarkaaga aqoonsiga (ID) xubinnimada.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software