U gudub tusmada ugu weyn
Loogu Talagalay Xubnaha (Wuxuu ku furmaa qayb cusub)
Tusmada Ugu Weyn

Baaritaanada Guriga ee COVID-19 ee laga helo farmashiga

Xubno badan oo UnitedHealthcare ka tirsan ayaa ku heli karaan baaritaanada guriga ee covid-19 ee laga helo farmashiga, kharash yar ama kharash la'aan.

  • Xubnaha qorshaha UnitedHealthcare Medicare Advantage:Macaashkan gaarka ah ma khusayso xubnaha Medicare Advantage. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira xulashooyin loogu talagalay baaritaanada iyo baaritaanka lacag la'aanta ah. Hoos ka eeg warbixin dheeraad ah. 
  • Xubnaha UnitedHealthcare Community Plan:Xubnaha Medicaid waxaa laga yaabaa inay helaan baaritaanka guriga ee ka caymiyo ee farmashiga laga helo (OTC) iyadoo ku xiran siyaasadaha caymis ee gobolka. Fadlan wac lambarka ku yaala dhabarka dambe ee kaarka aqoonsiga xubinta si aad u fahamto caymiska ka jira gobolkaaga. Hoos ka eeg macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan baaritaanada iyo baaritaanka lacag la'aanta ah. 

Loogu Talagalay Xubnaha Medicare Advantage

Qorshahaaga UnitedHealthcare Medicare Advantage wuxuu lahaan karaa macaash loo isticmaali karo in la helo baaritaanada guriga ee COVID-19 ee laga helo farmashiga (OTC). Gal medicare.uhc.com si aad u ogaato in macaashyada OTC ay qayb ka yihiin qorshahaaga Medicare Advantage. Hubi Liiskaaga Daawooyinka Laga Helo Farmashiga ama macaashka Kaarka Daawooyinka Laga Helo Farmashiga si aad u xaqiijiso.

Xubnaha UnitedHealthcare Medicare Advantage uma qalmaan dib u soo celinta baaritaanada guriga ee COVID-19 ee laga helo farmashiga ee la gatay iyadoo dhakhtarku amrin. Qorshayaasheena Medicare Advantage oo dhan waxay daboolaan baaritaanka COVID-19 markuu dhakhtarku amro $0 kharash qeybsiga ah.

Qorshayaasha UnitedHealthcare Medicare Supplement iyo qorshayaasha UnitedHealthcare Medicare Prescription Drug ma daboolaan ama dib uma bixiyaan baaritaanada guriga ee COVID-19 ee laga helo farmashiga. Si aad u hesho macluumaadka ku saabsan caymiska Original Medicare ee loogu talagalay baaritaanka COVID-19, eeg Caymiska Baaritaanka Korona Fayraska (medicare.gov).

Helitaanka Baaritaanka Lacag La'aanta ah

Had iyo jeer, baaritaanka COVID-19 waa bilaash markaad aado goobta baaritaanka COVID-19 beddelkii aad isku baari lahayd guriga. Ka hel goobta baaritaanka COVID-19 meel kuu dhow.

Baaritaanada guriga ee COVID-19 ee laga helo farmashiga (OTC) ma jiraan Medicare, balse caymiska Medicaid ee loogu talagalay baaritaanadaas ayaa laga yaabaa in loo helo xubnaha xubnaha labada caymis u qalmaan, oo ay ku jiraan kuwa ka diiwaangashan qorshaha laba geesoodka ah ee dadka qaba baahiyaha gaarka ah (D-SNP). Si aad u aragto inay Medicaid daboolaan baaritaanada guriga ee COVID-19 ee laga helo farmashiga (OTC), wac lambarka telefoonka ee ku qoran kaarka aqoonsiga xubinta. 

Sidoo kale, inta badan Qorshayaasha Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka Ah (D-SNPs) ee UnitedHealthcare waxay leeyihiin Macaashka Baaritaanada Laga Helo Farmashiga (OTC) oo loo isticmaali karo in la helo baaritaanada guriga ee COVID-19. Si aad u aragto in Qorshahaaga Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka Ah (D-SNP) ku jiro macaashkan, gal koontadaada si aad u hesho macluumaad dheeraad ah. 

Dhammaan UnitedHealthcare D-SNPs sidoo kale waxay daboolaan $0 kharash qaybsiga ah, baaritaanada COVID-19 ee uu amro bixiyaha daryeelka caafimaadka.

Helitaanka baaritaanka lacag la'aanta ah

Had iyo jeer, baaritaanka COVID-19 waa bilaash markaad aado goobta baaritaanka COVID-19 beddelkii aad isku baari lahayd guriga. Ka hel goobta baaritaanka COVID-19 meel kuu dhow.


Loogu talagalay Xubnaha UnitedHealthcare Community Plan

Caymiska baaritaanka COVID-19 waxaa go'aamiya barnaamijka Medicaid ee ka jira Gobol kasta, oo waxyaabaha gaarka ah ee khuseeya caymiska way kala duwan yihiin gobol ka gobol. Dadka u-qalma Medicaid iyo Medicare labaduba, maamulaha macaashka Medicaid waa inuu bixiyaa hagis ku saabsan caymiskooda. Xubnuhu waa inay wacaan lambarka ku yaala dhabarka dambe kaarkooda haddii ay su'aalo qabaan.

Helitaanka Baaritaanka Lacag La'aanta ah

Mareegta Dawladda Dhexe covidtests.gov, qoyskaaga waxay uga heli karaan laba shixnadood oo ka mid ah afarta shixnadood ee baaritaanada guriga ee COVID-19 ee laga helo farmashiga (OTC) si toos ah barta covidtests.gov. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan bandhigan waxaad ka heli kartaa covidtests.gov.

Had iyo jeer, baaritaanka COVID-19 waa bilaash markaad aado goobta baaritaanka COVID-19 beddelkii aad isku baari lahayd guriga. Ka hel goobta baaritaanka COVID-19 meel kuu dhow.

Afeef

Macaashyada lagu sharraxay mareegtan waxay sharraxayaan shuruudaha dawladda dhexe iyo siyaasadda qaran ee UnitedHealthcare, macaashyada dheeraadka ah ayaa laga heli karaa gobollada qaarkood iyo qorsheyaasha qaarkood. 

Boggani wuxuu sharraxayaa manfacyada aannu siino dhammaan xubnaha gobollada oo dhan. Waxay sidoo kale ku jiraan shuruudaha federaalka. Macaashyo badan ayaa laga heli karaa gobollada qaarkood iyo qorshayaasha qaarkood. Waxaan samaynay sharciyo iyo dhaqamo lagu dabaqi karo qaar ka mid ah alaabadayada waqtigan. Macluumaadkan waa mid kooban waana la beddeli karaa. Wixii macluumaad dheeraad ah, la xiriir wakiilka akoonkaaga ama wac lambarka ku qoran kaarkaaga aqoonsiga (ID) xubinnimada.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software