U gudub tusmada ugu weyn
Loogu Talagalay Xubnaha (Wuxuu ku furmaa qayb cusub)
Tusmada Ugu Weyn

Xarunta Dhigaalada Korona Fayraska (COVID-19)

Waxaan rabnaa inaan kaa caawino inaad ogaato wax ku saabsan Korona Fayraska(COVID-19) si aad u ilaaliso naftaada iyo dadka kugu xeeran. Waxaan kula socodsiin doonaa sida loo helo tallaalka, la isku baaro, loo helo bixiye iyo wax kale oo badan. Haddii aad wax su'aalo ah ka qabto kharashaadka iyo macaashyada aad ka bixiso jeebkaaga, gal akoonkaaga qorshaha caafimaadkaama wac lambarka ku qoran kaarka aqoonsiga xubinnimada. 

Aan kaa caawino ilaalinta caafimaadkaaga iyo caafimaadka dadka aad jeceshahay.


Ka hel tallaalka COVID-19 meel kuu dhow

Isticmaal qalabka raadinta tallaalka si uu kaaga caawiyo ka helida dhigaalada tallaalka meel kuu dhow. Tallaalka COVID-19 ay FDA oggolaatay ayaa lagu heli karaa lacag la'aan inta lagu gudajiro xilliga degdegga ah ee caafimaadka dadweynaha.

La hadal dhakhtarkaaga adoo jooga guriga

Booqashooyinka Foggaan-arraga ah awgood, waxaad kala hadli kartaa daryeel bixiyaha caafimaad onlaynka 24/7 wixii ku saabsan baahiyaha daryeelka degdegga ah, sida hargab xilliyeedka, xasaasiyadaha, daafka iyo wax kale oo badan. Booqashooyinka daryeelka degdega ah ayaa la heli karaa iyadoo loo marayo danwadaagta caafimaadka fogaan-arraga ee la doorbidayo, oo ay ku jiraan Teladoc, American Well, Doctor On Demand iyo kuwa kale oo badan. 

Wixii Medicare Advantage iyo xubnaha Medicaid ah, waxaad sii wadan kartaa helitaanka macaashyada Booqashada Fogaan-arraga ah ee jira ee la bixiyo iyadoo loo marayo mid ka mid ah iskaashatada caafimaadka fogaan-arraga ee la doorbidayo iyadoo aan la wadaagin wax kharash ah.

Afeef

Macaashyada lagu sharraxay mareegtan waxay sharraxayaan shuruudaha dawladda dhexe iyo siyaasadda qaran ee UnitedHealthcare, macaashyada dheeraadka ah ayaa laga heli karaa gobollada qaarkood iyo qorsheyaasha qaarkood. 

Boggani wuxuu sharraxayaa manfacyada aannu siino dhammaan xubnaha gobollada oo dhan. Waxay sidoo kale ku jiraan shuruudaha federaalka. Macaashyo badan ayaa laga heli karaa gobollada qaarkood iyo qorshayaasha qaarkood. Waxaan samaynay sharciyo iyo dhaqamo lagu dabaqi karo qaar ka mid ah alaabadayada waqtigan. Macluumaadkan waa mid kooban waana la beddeli karaa. Wixii macluumaad dheeraad ah, la xiriir wakiilka akoonkaaga ama wac lambarka ku qoran kaarkaaga aqoonsiga (ID) xubinnimada.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software