U gudub tusmada ugu weyn
Loogu Talagalay Xubnaha (Wuxuu ku furmaa qayb cusub)
Tusmada Ugu Weyn

Medicaid nala soo xiriir

Su'aalaha Medicaid ama Barnaamijka Caymiska Caafimaadka Carruurta (CHIP)

Ma u baahan tahay macluumaad ku saabsan qorshayaashayada Medicaid/CHIP? Kala xiriir UnitedHealthcare telefoonka ama boostada. 

Arizona

AHCCCS Complete Care
1-800-348-4058    TTY 711
Isniinta - Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo.

Developmental Disabilities Program
1-800-348-4058    TTY 711
Isniinta - Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo.

Long Term Care
1-800-293-3740   TTY 711
Isniinta - Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo.

KidsCare
 1-800-348-4058    TTY 711
Isniinta - Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo.

California

California Medi-Cal
1-866-270-5785    TTY 711
Isniinta - Jimcaha laga bilaabo 7 subaxnimo ilaa 7 galabnimo, waqtiga maxalliga

Florida

Medicaid (MMA)
1-888-716-8787     TTY 711
24 Saacadood maalintii, 7 maalmood toddobaadkii.

Health and Home Connection
1-800-791-9233    TTY 711
Isniinta - Jimcaha,, 8:00 subaxnimo ilaa 7:00 galabnimo.

Medicaid (MMA) iyo LTC
MMA - 1-888-716-8787  TTY 711
LTC - 1-800-791-9233  TTY711
Isniinta - Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo.

Hawaii

QUEST Integration Program
1-888-980-8728    TTY 711
Isniinta - Jimcaha, 7:45 subaxnimo ilaa 4:30 galabnimo, Waqtiga Maxalliga

Indiana

Hoosier Care Connect
1-800-832-4643   TTY 711
Isniinta - Jimcaha laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, EST

Kansas

KanCare
1-877-542-9238   TTY 711
Isniinta - Jimcaha laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 6 galabnimo.

Kentucky

Qorshaha Bulshada (Community Plan)
1-866-293-1796   TTY 711
Isniinta - Jimcaha laga bilaabo 7 subaxnimo ilaa 7 galabnimo.

Louisiana

Healthy Louisiana Plan
1-866-675-1607   TTY 711
Isniinta - Jimcaha laga bilaabo 7 subaxnimo ilaa 7 galabnimo.

Maryland

HealthChoice
1-800-318-8821   TTY 711
Isniinta ilaa Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 7 galabnimo, ET 

Michigan

Healthy Michigan Plan
1-800-903-5253   TTY 711
8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, waqtiga maxalliga, 7 maalmood toddobaadkii

Qorshaha Bulshada (Community Plan)
1-800-903-5253   TTY 711
8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, waqtiga maxalliga, 7 maalmood toddobaadkii

Minnesota

Families and Children Medical Assistance
1-888-269-5410 / TTY: 711 ama isticmaal adeegga gudbinta ee aad doorbidayso
8 subaxnimo ilaa 6 galabnimo, waqtiga maxalliga, Isniinta - Jimcaha

MinnesotaCare
1-888-269-5410 / TTY: 711 ama isticmaal adeegga gudbinta ee aad doorbidayso
8 subaxnimo ilaa 6 galabnimo, waqtiga maxalliga, Isniinta - Jimcaha

Mississippi

MississippiCAN
1-877-743-8731   TTY 711
Isniinta, Talaadada, Khamiista, Jimcaha laga bilaabo 7:30 subaxnimo ilaa 5:30 galabnimo.
Arbacada laga bilaabo 7:30 subaxnimo ilaa 8 galabnimo.
Sabtida iyo Axadda ugu horrayso ee bil kasta laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo.

Mississippi CHIP
1-800-992-9940   TTY 711
Isniinta, Talaadada, Khamiista, Jimcaha laga bilaabo 7:30 subaxnimo ilaa 5:30 galabnimo.
Arbacada laga bilaabo 7:30 subaxnimo ilaa 8 galabnimo.
Sabtida iyo Axadda ugu horrayso ee bil kasta laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo.

Missouri

MO HealthNet Managed Care
1-866-292-0359   TTY 711
Isniinta ilaa Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, CT 

Nebraska

Heritage Health 
Member Services
1-800-641-1902   TTY 711
Isniinta - Jimcaha 7 subaxnimo ilaa 7 galabnimo, CT, 6 subaxnimo ilaa 6 galabnimo, MT 
Heritage Health Enrollment Center
1-888-255-2605

Heritage Health Adult Expansion
Member Services
1-800-641-1902   TTY 711
Isniinta - Jimcaha 7 subaxnimo ilaa 7 galabnimo, CT, 6 subaxnimo ilaa 6 galabnimo, MT 
Heritage Health Enrollment Center
1-888-255-2605

Nevada

Health Plan of Nevada Medicaid 
1-800-962-8074  TTY 711
Isniinta - Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo. 

Health Plan of Nevada - Nevada Check Up
1-800-962-8074  TTY 711
Isniinta - Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo. 

New Jersey

FamilyCare
1-800-941-4647   TTY 711
24 saacadood maalintii, 7 maalmood toddobaadkii

New York

Qorshaha Bulshada (Community Plan)
1-888-617-8979   TTY 711
Isniinta - Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, EST

Wellness4Me
1-888-617-8979   TTY 711
24 saacadood maalintii, 7 maalmood toddobaadkii

Essential Plan
1-888-617-8979   TTY 711
Isniinta - Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 6 galabnimo, EST

Dual Advantage
1-888-565-8170   TTY 711
8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, EST, 7 maalmood toddobaadkii

Child Health Plus
1-800-493-4647  TTY 711
Isniinta - Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 6 galabnimo, EST

North Carolina

Qorshaha Bulshada (Community Plan)
1-800-349-1855   TTY 711
Isniinta ilaa Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, ET Marka Laga Reebo Fasaxyada Gobolka

Ohio

Qorshaha Bulshada (Community Plan)
1-800-895-2017   TTY 711
Isniinta - Jimcaha 7 subaxnimo ilaa 7 galabnimo.

Connected® for MyCare Ohio
1-877-542-9236   TTY 711
Isniinta, Talaadada, Khamiista, Jimcaha: 7:30 subaxnimo ilaa 5:30 galabnimo.
Arbacada: 7:30 subaxnimo ilaa 8 galabnimo.
Sabtida ugu horreysa ee bil kasta: 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo.
Axadda ugu horreysa ee bil kasta: 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo.

Pennsylvania

Community Plan for Families
1-800-414-9025   TTY 711
Isniinta – Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, Waqtiga Maxalliga

Community Plan for Kids
1-800-414-9025   TTY 711
Isniinta – Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, Waqtiga Maxalliga

Rhode Island

Rhody Health Partners
1-800-587-5187   TTY 711
Isniinta - Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 6 galabnimo.

Rhody Health Partners ACA Adult Expansion
1-800-587-5187   TTY 711
Isniinta - Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 6 galabnimo.

RIte Care
1-800-587-5187   TTY 711
Isniinta - Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 6 galabnimo.

Children with Special Health Care Needs
1-800-587-5187   TTY 711
Isniinta - Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 6 galabnimo.

Tennessee

Qorshaha Bulshada (Community Plan)
1-800-690-1606  TTY 711
24 saacadood maalintii, 7 maalmood toddobaadkii.

CoverKids
1-800-690-1606  TTY 711
24 saacadood maalintii, 7 maalmood toddobaadkii.

Texas

STAR
1-888-887-9003  TTY 711
Isniinta – Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, waqtiga maxalliga.

STAR+PLUS
1-888-887-9003  TTY 711
Isniinta – Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, waqtiga maxalliga.

STAR Kids
1-877-597-7799  TTY 711
Isniinta – Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, waqtiga maxalliga.

Children's Health Insurance Program (CHIP)
1-888-887-9003  TTY 711
Isniinta – Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, waqtiga maxalliga.

Connected® (Medicare-Medicaid Plan)
1-800-256-6533  TTY 711
Isniinta – Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, waqtiga maxalliga.

Virginia

Commonwealth Coordinated Care Plus  (CCC Plus)
1-844-752-9434  TTY 711
7 maalmood toddobaadkii laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, waqtiga maxalliga.

Community Plan of Virginia - Medicaid (TANF/Medicaid Expansion)
1-844-752-9434  TTY 711
7 maalmood toddobaadkii laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, waqtiga maxalliga.

Community Plan of Virginia  FAMIS
1-844-752-9434  TTY 711
7 maalmood toddobaadkii laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, waqtiga maxalliga.

Washington

Washington Apple Health (Medicaid)
1-877-542-8997  TTY 711
Isniinta ilaa Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, PT

Washington Apple Health (Medicaid) Behavioral Health Services Only (BHSO)
1-877-542-8997  TTY 711
Isniinta ilaa Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, PT

Washington Healthplanfinder 
1-855-923-4633
TTY/TTD 1-855-627-9604

Wisconsin

BadgerCare Plus
1-800-504-9660  TTY 711
Isniinta ilaa Jimcaha, 7 subaxnimo ilaa 7 galabnimo, Waqtiga Maxalliga

Medicaid SSI
1-800-504-9660  TTY 711
Isniinta ilaa Jimcaha, 7 subaxnimo ilaa 7 galabnimo, Waqtiga Maxalliga

Hel qorshaha caymiska ee saxda ah ee la idin kugu talagalay adiga ama qof kale

Ka jawaab dhawr su'aalood oo fudud si aad u hesho qorshaha saxda ah.

Arizona

AHCCCS Complete Care
1-800-348-4058    TTY 711
Isniinta - Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo.

Developmental Disabilities Program
1-800-348-4058    TTY 711
Isniinta - Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo.

Long Term Care
1-800-293-3740   TTY 711
Isniinta - Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo.

KidsCare
 1-800-348-4058    TTY 711
Isniinta - Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo.

California

California Medi-Cal
1-866-270-5785    TTY 711
Isniinta - Jimcaha laga bilaabo 7 subaxnimo ilaa 7 galabnimo, waqtiga maxalliga

Florida

Medicaid (MMA)
1-888-716-8787     TTY 711
24 Saacadood maalintii, 7 maalmood toddobaadkii.

Health and Home Connection
1-800-791-9233    TTY 711
Isniinta - Jimcaha,, 8:00 subaxnimo ilaa 7:00 galabnimo.

Medicaid (MMA) iyo LTC
MMA - 1-888-716-8787  TTY 711
LTC - 1-800-791-9233  TTY711
Isniinta - Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo.

Hawai‘i

QUEST Integration Program
1-888-980-8728    TTY 711
Isniinta - Jimcaha, 7:45 subaxnimo ilaa 4:30 galabnimo, Waqtiga Maxalliga

Indiana

Hoosier Care Connect
1-800-832-4643   TTY 711
Isniinta - Jimcaha laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, EST

Kansas

KanCare
1-877-542-9238   TTY 711
Isniinta - Jimcaha laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 6 galabnimo.

Kentucky

Qorshaha Bulshada (Community Plan)
1-866-293-1796   TTY 711
Isniinta - Jimcaha laga bilaabo 7 subaxnimo ilaa 7 galabnimo.

Louisiana

Healthy Louisiana Plan
1-866-675-1607   TTY 711
Isniinta - Jimcaha laga bilaabo 7 subaxnimo ilaa 7 galabnimo.

Maryland

HealthChoice
1-800-318-8821   TTY 711
Isniinta ilaa Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 7 galabnimo, ET 

Michigan

Healthy Michigan Plan
1-800-903-5253   TTY 711
8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, waqtiga maxalliga, 7 maalmood toddobaadkii

Qorshaha Bulshada (Community Plan)
1-800-903-5253   TTY 711
8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, waqtiga maxalliga, 7 maalmood toddobaadkii

Minnesota

Families and Children Medical Assistance
1-888-269-5410 / TTY: 711 ama isticmaal adeegga gudbinta ee aad doorbidayso
8 subaxnimo ilaa 6 galabnimo, waqtiga maxalliga, Isniinta - Jimcaha

MinnesotaCare
1-888-269-5410 / TTY: 711 ama isticmaal adeegga gudbinta ee aad doorbidayso
8 subaxnimo ilaa 6 galabnimo, waqtiga maxalliga, Isniinta - Jimcaha

Mississippi

MississippiCAN
1-877-743-8731   TTY 711
Isniinta, Talaadada, Khamiista, Jimcaha laga bilaabo 7:30 subaxnimo ilaa 5:30 galabnimo.
Arbacada laga bilaabo 7:30 subaxnimo ilaa 8 galabnimo.
Sabtida iyo Axadda ugu horrayso ee bil kasta laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo.

Mississippi CHIP
1-800-992-9940   TTY 711
Isniinta, Talaadada, Khamiista, Jimcaha laga bilaabo 7:30 subaxnimo ilaa 5:30 galabnimo.
Arbacada laga bilaabo 7:30 subaxnimo ilaa 8 galabnimo.
Sabtida iyo Axadda ugu horrayso ee bil kasta laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo.

Missouri

MO HealthNet Managed Care
1-866-292-0359   TTY 711
Isniinta ilaa Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, CT 

Nebraska

Heritage Health 
Member Services
1-800-641-1902   TTY 711
Isniinta - Jimcaha 7 subaxnimo ilaa 7 galabnimo, CT, 6 subaxnimo ilaa 6 galabnimo, MT 
Heritage Health Enrollment Center
1-888-255-2605

Heritage Health Adult Expansion
Member Services
1-800-641-1902   TTY 711
Isniinta - Jimcaha 7 subaxnimo ilaa 7 galabnimo, CT, 6 subaxnimo ilaa 6 galabnimo, MT 
Heritage Health Enrollment Center
1-888-255-2605

 

 

Nevada

Health Plan of Nevada Medicaid 
1-800-962-8074  TTY 711
Isniinta - Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo. 

Health Plan of Nevada - Nevada Check Up
1-800-962-8074  TTY 711
Isniinta - Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo. 

New Jersey

FamilyCare
1-800-941-4647   TTY 711
24 saacadood maalintii, 7 maalmood toddobaadkii

New York

Qorshaha Bulshada (Community Plan)
1-888-617-8979   TTY 711
Isniinta - Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, EST

Wellness4Me
1-888-617-8979   TTY 711
24 saacadood maalintii, 7 maalmood toddobaadkii

Essential Plan
1-888-617-8979   TTY 711
Isniinta - Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 6 galabnimo, EST

Dual Advantage
1-888-565-8170   TTY 711
8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, EST, 7 maalmood toddobaadkii

Child Health Plus
1-800-493-4647  TTY 711
Isniinta - Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 6 galabnimo, EST

North Carolina

Qorshaha Bulshada (Community Plan)
1-800-349-1855   TTY 711
Isniinta ilaa Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, ET Marka Laga Reebo Fasaxyada Gobolka

Ohio

Qorshaha Bulshada (Community Plan)
1-800-895-2017   TTY 711
Isniinta - Jimcaha 7 subaxnimo ilaa 7 galabnimo.

Connected® for MyCare Ohio
1-877-542-9236   TTY 711
Isniinta, Talaadada, Khamiista, Jimcaha: 7:30 subaxnimo ilaa 5:30 galabnimo.
Arbacada: 7:30 subaxnimo ilaa 8 galabnimo.
Sabtida ugu horreysa ee bil kasta: 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo.
Axadda ugu horreysa ee bil kasta: 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo.

Pennsylvania

Community Plan for Families
1-800-414-9025   TTY 711
Isniinta – Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, Waqtiga Maxalliga

Community Plan for Kids
1-800-414-9025   TTY 711
Isniinta – Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, Waqtiga Maxalliga

Rhode Island

Rhody Health Partners
1-800-587-5187   TTY 711
Isniinta - Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 6 galabnimo.

Rhody Health Partners ACA Adult Expansion
1-800-587-5187   TTY 711
Isniinta - Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 6 galabnimo.

RIte Care
1-800-587-5187   TTY 711
Isniinta - Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 6 galabnimo.

Children with Special Health Care Needs
1-800-587-5187   TTY 711
Isniinta - Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 6 galabnimo.

Tennessee

Qorshaha Bulshada (Community Plan)
1-800-690-1606  TTY 711
24 saacadood maalintii, 7 maalmood toddobaadkii.

CoverKids
1-800-690-1606  TTY 711
24 saacadood maalintii, 7 maalmood toddobaadkii.

Texas

STAR
1-888-887-9003  TTY 711
Isniinta – Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, waqtiga maxalliga.

STAR+PLUS
1-888-887-9003  TTY 711
Isniinta – Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, waqtiga maxalliga.

STAR Kids
1-877-597-7799  TTY 711
Isniinta – Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, waqtiga maxalliga.

Children's Health Insurance Program (CHIP)
1-888-887-9003  TTY 711
Isniinta – Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, waqtiga maxalliga.

Connected® (Medicare-Medicaid Plan)
1-800-256-6533  TTY 711
Isniinta – Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, waqtiga maxalliga.

Virginia

Commonwealth Coordinated Care Plus  (CCC Plus)
1-866-622-7982  TTY 711
7 maalmood toddobaadkii laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, waqtiga maxalliga.

Community Plan of Virginia - Medicaid (TANF/Medicaid Expansion)
1-844-752-9434  TTY 711
7 maalmood toddobaadkii laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, waqtiga maxalliga.

Community Plan of Virginia  FAMIS
1-844-752-9434  TTY 711
7 maalmood toddobaadkii laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, waqtiga maxalliga.

Washington

Washington Apple Health (Medicaid)
1-877-542-8997  TTY 711
Isniinta ilaa Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, PT

Washington Apple Health (Medicaid) Behavioral Health Services Only (BHSO)
1-877-542-8997  TTY 711
Isniinta ilaa Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, PT

Washington Healthplanfinder 
1-855-923-4633
TTY/TTD 1-855-627-9604

Wisconsin

BadgerCare Plus
1-800-504-9660  TTY 711
Isniinta ilaa Jimcaha, 7 subaxnimo ilaa 7 galabnimo, Waqtiga Maxalliga

Medicaid SSI
1-800-504-9660  TTY 711
Isniinta ilaa Jimcaha, 7 subaxnimo ilaa 7 galabnimo, Waqtiga Maxalliga

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software