U gudub tusmada ugu weyn
Loogu Talagalay Xubnaha (Wuxuu ku furmaa qayb cusub)
Tusmada Ugu Weyn

Medicaid nala soo xiriir

Su'aalaha Medicaid ama Barnaamijka Caymiska Caafimaadka Carruurta (CHIP)

Ma u baahan tahay macluumaad ku saabsan qorshayaashayada Medicaid/CHIP? Kala xiriir UnitedHealthcare telefoonka ama boostada. 

Arizona

AHCCCS Complete Care
1-800-348-4058    TTY 711
Isniinta - Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, wakhtiga maxaliga ah

Developmental Disabilities Program
1-800-348-4058    TTY 711
Isniinta - Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, wakhtiga maxaliga ah

Long Term Care
1-800-293-3740   TTY 711
Isniinta - Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, wakhtiga maxaliga ah

KidsCare
1-800-348-4058   TTY 711
Isniinta - Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, wakhtiga maxaliga ah

California

California Medi-Cal

UnitedHealthcare Medi-Cal hadda ma shaqeyneyso laga bilaabo 1-da Janaayo, 2023. Haddii su'aashaadu ay ku saabsan tahay adeegyada la helay ka hor Janaayo 1, 2023, fadlan booqo qaybta Su'aalaheena Inta badan La Isweydiiyo. Si aad wax badan uga ogaato doorashooyinka qorshahaaga caafimaad wac Ikhtiyaarada Daryeelka Caafimaadka ee 1-800-430-4263  ee TTY 1-800-430-7077 Isniinta - Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 6 galabnimo, wakhtiga maxaliga ah ama tag www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov. Waxaad kala xidhiidhi kartaa Dhexdhexaadiyaha guud ee dacwada 1-888-452-8609 Isniinta - Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, wakhtiga maxaliga ah, ama iimayl ahaan  MMCDOmbudsmanOffice@dhcs.ca.gov. 

Colorado

Rocky Mountain Health Plans RAE

Lambarkeena bilaashka ah ee Adeegyada Xubnaha waa 1-800-421-6204, TTY 711. Waxaan furnahay Isniinta ilaa Jimcaha, 8 subaxnimo 5 galabnimo, waqtiga maxalliga. 

 

Rocky Mountain Health Plans PRIME

Lambarkeena bilaashka ah ee Adeegyada Xubnaha waa 1-800-421-6204, TTY 711. Waxaan furnahay Isniinta ilaa Jimcaha, 8 subaxnimo 5 galabnimo, waqtiga maxalliga. 

 

Rocky Mountain Health Plans Child Health Plan Plus (CHP+)

Ka wac Adeegyada Xubinta 1-877-668-5947, TTY 711. Waxaan furnahay Isniinta ilaa Jimcaha, 8 subaxnimo – 5 galabnimo, waqtiga maxalliga. 

Florida

Medicaid (MMA)
1-888-716-8787     TTY 711
7 maalmood todobaadkii, 24/7

Health and Home Connection
1-800-791-9233    TTY 711
Isniinta - Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 7 galabnimo, wakhtiga maxaliga ah

Medicaid (MMA) iyo LTC
MMA - 1-888-716-8787  TTY 711
LTC - 1-800-791-9233  TTY711
Isniinta - Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, wakhtiga maxaliga ah

Hawaii

QUEST Integration Program
1-888-980-8728    TTY 711
Isniinta - Jimcaha, 7:45 subaximo ilaa 4:30 galabnimo, waqtiga maxaliga ah

Indiana

Hoosier Care Connect
1-800-832-4643   TTY 711
Isniinta - Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, wakhtiga maxaliga ah

Kansas

KanCare
1-877-542-9238   TTY 711
Isniinta - Jimcaha laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 6 galabnimo, waqtiga maxalliga

Kentucky

Qorshaha Bulshada (Community Plan)
1-866-293-1796   TTY 711
Isniinta - Jimcaha laga bilaabo 7 subaxnimo ilaa 7 galabnimo, waqtiga maxalliga

Louisiana

Healthy Louisiana Plan
1-866-675-1607   TTY 711
Isniinta - Jimcaha laga bilaabo 7 subaxnimo ilaa 7 galabnimo, waqtiga maxalliga

Maryland

HealthChoice
1-800-318-8821   TTY 711
Isniinta - Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 7 galabnimo, wakhtiga maxaliga ah

Michigan

Healthy Michigan Plan
1-800-903-5253   TTY 711
8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, wakhtiga maxaliga ah, 7 maalmood todobaadkii

Qorshaha Bulshada (Community Plan)
1-800-903-5253   TTY 711
8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo wakhtiga maxaliga ah, 7 maalmood todobaadkii

Minnesota

Families and Children Medical Assistance
1-888-269-5410 / TTY: 711 ama isticmaal adeegga gudbinta ee aad doorbidayso
8 subaxnimo ilaa 6 galabnimo, waqtiga maxalliga ah, Isniinta – Jimcaha

MinnesotaCare
1-888-269-5410 / TTY: 711 ama isticmaal adeegga gudbinta ee aad doorbidayso
8 subaxnimo ilaa 6 galabnimo, waqtiga maxalliga ah, Isniinta – Jimcaha

Mississippi

MississippiCAN
1-877-743-8731   TTY 711
Isniin, Talaado, Khamiis, Jimco laga bilaabo 7:30 subaxnimo ilaa 5:30 galabnimo, waqtiga maxalliga ah
Arbacada laga bilaabo 7:30 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, wakhtiga maxaliga ah
Sabtida iyo Axadda ugu horrayso ee bil kasta laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo

Mississippi CHIP
1-800-992-9940   TTY 711
Isniin, Talaado, Khamiis, Jimco laga bilaabo 7:30 subaxnimo ilaa 5:30 galabnimo, waqtiga maxalliga ah
Arbacada laga bilaabo 7:30 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, wakhtiga maxaliga ah
Sabtida iyo Axadda ugu horrayso ee bil kasta laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, wakhtiga maxaliga ah

Missouri

MO HealthNet Managed Care
1-866-292-0359   TTY 711
Isniinta - Jimcaha, 8 subaxnimo - 5 galabnimo, waqtiga maxaliga ah

Nebraska

Heritage Health 
Member Services
1-800-641-1902   TTY 711
Isniinta - Jimcaha 7 subaxnimo ilaa 7 galabnimo CST, 6 subaxnimo ilaa 6 galabnimo, MST
Heritage Health Enrollment Center
1-888-255-2605

Heritage Health Adult Expansion
Member Services
1-800-641-1902   TTY 711
Isniinta - Jimcaha 7 subaxnimo ilaa 7 galabnimo CST, 6 subaxnimo ilaa 6 galabnimo MST 
Heritage Health Enrollment Center
1-888-255-2605

Nevada

Health Plan of Nevada Medicaid 
1-800-962-8074  TTY 711
Isniinta - Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, wakhtiga maxaliga ah 

Health Plan of Nevada - Nevada Check Up
1-800-962-8074  TTY 711
Isniinta - Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, wakhtiga maxaliga ah 

New Jersey

FamilyCare
1-800-941-4647   TTY 711
24 saacadood maalintii, 7 maalmood toddobaadkii

New York

Qorshaha Bulshada (Community Plan)
1-888-617-8979   TTY 711
Isniinta - Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, wakhtiga maxaliga ah

Wellness4Me
1-888-617-8979   TTY 711
24 saacadood maalintii, 7 maalmood toddobaadkii

Essential Plan
1-888-617-8979   TTY 711
Isniinta - Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 6 galabnimo, wakhtiga maxaliga ah

Dual Advantage
1-888-565-8170   TTY 711
8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, wakhtiga maxaliga ah, 7 maalmood todobaadkii

Child Health Plus
1-800-493-4647  TTY 711
Isniinta - Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 6 galabnimo, wakhtiga maxaliga ah

North Carolina

Qorshaha Bulshada (Community Plan)
1-800-349-1855   TTY 711
Isniinta - Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, wakhtiga maxaliga ah, marka laga reebo Fasaxyada Gobolka

Ohio

Qorshaha Bulshada (Community Plan)
1-800-895-2017   TTY 711
Isniinta - Jimcaha, 7 subaxnimo ilaa 7 galabnimo, wakhtiga maxaliga ah

Connected® for MyCare Ohio
1-877-542-9236   TTY 711
Isniinta, Talaadada, Khamiista, Jimcaha: 7:30 subaxnimo ilaa 5:30 galabnimo waqtiga maxaliga ah,
Arbacada: 7:30 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, wakhtiga maxaliga ah
Sabtida ugu horreysa ee bil kasta: 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, wakhtiga maxaliga ah
Axadda ugu horreysa ee bil kasta: 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, wakhtiga maxaliga ah

Pennsylvania

Community Plan for Families
1-800-414-9025   TTY 711
Isniinta - Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, wakhtiga maxaliga ah

Community Plan for Kids
1-800-414-9025   TTY 711
Isniinta - Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, wakhtiga maxaliga ah

Rhode Island

Rhody Health Partners
1-800-587-5187   TTY 711
Isniinta - Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 6 galabnimo, wakhtiga maxaliga ah

Rhody Health Partners ACA Adult Expansion
1-800-587-5187   TTY 711
Isniinta - Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 6 galabnimo, wakhtiga maxaliga ah

RIte Care
1-800-587-5187   TTY 711
Isniinta - Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 6 galabnimo, wakhtiga maxaliga ah

Children with Special Health Care Needs
1-800-587-5187   TTY 711
Isniinta - Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 6 galabnimo, wakhtiga maxaliga ah

Tennessee

Qorshaha Bulshada (Community Plan)
1-800-690-1606  TTY 711
24 saacadood maalintii, 7 maalmood toddobaadkii.

CoverKids
1-800-690-1606  TTY 711
24 saacadood maalintii, 7 maalmood toddobaadkii.

Texas

STAR
1-888-887-9003  TTY 711
Isniinta - Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, wakhtiga maxaliga ah

STAR+PLUS
1-888-887-9003  TTY 711
Isniinta - Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, wakhtiga maxaliga ah

STAR Kids
1-877-597-7799  TTY 711
Isniinta - Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, wakhtiga maxaliga ah

Children's Health Insurance Program (CHIP)
1-888-887-9003  TTY 711 
Isniinta - Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, wakhtiga maxaliga ah

Connected® (Medicare-Medicaid Plan)
1-800-256-6533  TTY 711 
Isniinta - Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, wakhtiga maxaliga ah

Virginia

Commonwealth Coordinated Care Plus  (CCC Plus)
1-844-752-9434  TTY 711
7 maalmood toddobaadkii laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, waqtiga maxalliga ah

Community Plan of Virginia - Medicaid (TANF/Medicaid Expansion)
1-844-752-9434  TTY 711
7 maalmood toddobaadkii laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, waqtiga maxalliga ah

Community Plan of Virginia  FAMIS
1-844-752-9434  TTY 711
7 maalmood toddobaadkii laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, waqtiga maxalliga ah

Washington

Washington Apple Health (Medicaid)
1-877-542-8997  TTY 711
Isniinta - Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, wakhtiga maxaliga ah

Washington Apple Health (Medicaid) Behavioral Health Services Only (BHSO)
1-877-542-8997  TTY 711
Isniinta - Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, wakhtiga maxaliga ah

Washington Healthplanfinder 
1-855-923-4633
TTY/TTD 1-855-627-9604

Wisconsin

BadgerCare Plus
1-800-504-9660  TTY 711
Isniinta ilaa Jimcaha, 7 subaxnimo ilaa 7 galabnimo, Waqtiga Maxalliga

Medicaid SSI
1-800-504-9660  TTY 711
Isniinta ilaa Jimcaha, 7 subaxnimo ilaa 7 galabnimo, Waqtiga Maxalliga

Hel qorshaha caymiska ee saxda ah ee la idin kugu talagalay adiga ama qof kale

Ka jawaab dhawr su'aalood oo fudud si aad u hesho qorshaha saxda ah.

Arizona

AHCCCS Complete Care
1-800-348-4058    TTY 711
Isniinta - Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo.

Developmental Disabilities Program
1-800-348-4058    TTY 711
Isniinta - Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo.

Long Term Care
1-800-293-3740   TTY 711
Isniinta - Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo.

KidsCare
 1-800-348-4058    TTY 711
Isniinta - Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo.

California

California Medi-Cal
1-866-270-5785    TTY 711
Isniinta - Jimcaha laga bilaabo 7 subaxnimo ilaa 7 galabnimo, waqtiga maxalliga

Colorado

Rocky Mountain Health Plans RAE
Lambarkeena bilaashka ah ee Adeegyada Xubinta waa 1-800-421-6204, TTY 711. Waxaan furnahay Isniinta ilaa Jimcaha, 8 subaxnimo 5 galabnimo, waqtiga maxalliga. 

Rocky Mountain Health Plans PRIME
Lambarkeena bilaashka ah ee Adeegyada Xubinta waa 1-800-421-6204, TTY 711. Waxaan furnahay Isniinta ilaa Jimcaha, 8 subaxnimo 5 galabnimo, waqtiga maxalliga. 

Rocky Mountain Health Plans Child Health Plan Plus (CHP+)
Ka wac Adeegyada Xubinta 1-877-668-5947, TTY 711. Waxaan furnahay Isniinta ilaa Jimcaha, 8 subaxnimo – 5 galabnimo, waqtiga maxalliga. 

Florida

Medicaid (MMA)
1-888-716-8787     TTY 711
24 Saacadood maalintii, 7 maalmood toddobaadkii.

Health and Home Connection
1-800-791-9233    TTY 711
Isniinta - Jimcaha,, 8:00 subaxnimo ilaa 7:00 galabnimo.

Medicaid (MMA) iyo LTC
MMA - 1-888-716-8787  TTY 711
LTC - 1-800-791-9233  TTY711
Isniinta - Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo.

Hawai‘i

QUEST Integration Program
1-888-980-8728    TTY 711
Isniinta - Jimcaha, 7:45 subaxnimo ilaa 4:30 galabnimo, Waqtiga Maxalliga

Indiana

Hoosier Care Connect
1-800-832-4643   TTY 711
Isniinta - Jimcaha laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, EST

Kansas

KanCare
1-877-542-9238   TTY 711
Isniinta - Jimcaha laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 6 galabnimo.

Kentucky

Qorshaha Bulshada (Community Plan)
1-866-293-1796   TTY 711
Isniinta - Jimcaha laga bilaabo 7 subaxnimo ilaa 7 galabnimo.

Louisiana

Healthy Louisiana Plan
1-866-675-1607   TTY 711
Isniinta - Jimcaha laga bilaabo 7 subaxnimo ilaa 7 galabnimo.

Maryland

HealthChoice
1-800-318-8821   TTY 711
Isniinta ilaa Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 7 galabnimo, ET 

Michigan

Healthy Michigan Plan
1-800-903-5253   TTY 711
8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, waqtiga maxalliga, 7 maalmood toddobaadkii

Qorshaha Bulshada (Community Plan)
1-800-903-5253   TTY 711
8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, waqtiga maxalliga, 7 maalmood toddobaadkii

Minnesota

Families and Children Medical Assistance
1-888-269-5410 / TTY: 711 ama isticmaal adeegga gudbinta ee aad doorbidayso
8 subaxnimo ilaa 6 galabnimo, waqtiga maxalliga, Isniinta - Jimcaha

MinnesotaCare
1-888-269-5410 / TTY: 711 ama isticmaal adeegga gudbinta ee aad doorbidayso
8 subaxnimo ilaa 6 galabnimo, waqtiga maxalliga, Isniinta - Jimcaha

Mississippi

MississippiCAN
1-877-743-8731   TTY 711
Isniinta, Talaadada, Khamiista, Jimcaha laga bilaabo 7:30 subaxnimo ilaa 5:30 galabnimo.
Arbacada laga bilaabo 7:30 subaxnimo ilaa 8 galabnimo.
Sabtida iyo Axadda ugu horrayso ee bil kasta laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo.

Mississippi CHIP
1-800-992-9940   TTY 711
Isniinta, Talaadada, Khamiista, Jimcaha laga bilaabo 7:30 subaxnimo ilaa 5:30 galabnimo.
Arbacada laga bilaabo 7:30 subaxnimo ilaa 8 galabnimo.
Sabtida iyo Axadda ugu horrayso ee bil kasta laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo.

Missouri

MO HealthNet Managed Care
1-866-292-0359   TTY 711
Isniinta ilaa Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, CT 

Nebraska

Heritage Health 
Member Services
1-800-641-1902   TTY 711
Isniinta - Jimcaha 7 subaxnimo ilaa 7 galabnimo, CT, 6 subaxnimo ilaa 6 galabnimo, MT 
Heritage Health Enrollment Center
1-888-255-2605

Heritage Health Adult Expansion
Member Services
1-800-641-1902   TTY 711
Isniinta - Jimcaha 7 subaxnimo ilaa 7 galabnimo, CT, 6 subaxnimo ilaa 6 galabnimo, MT 
Heritage Health Enrollment Center
1-888-255-2605

 

 

Nevada

Health Plan of Nevada Medicaid 
1-800-962-8074  TTY 711
Isniinta - Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo. 

Health Plan of Nevada - Nevada Check Up
1-800-962-8074  TTY 711
Isniinta - Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo. 

New Jersey

FamilyCare
1-800-941-4647   TTY 711
24 saacadood maalintii, 7 maalmood toddobaadkii

New York

Qorshaha Bulshada (Community Plan)
1-888-617-8979   TTY 711
Isniinta - Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, EST

Wellness4Me
1-888-617-8979   TTY 711
24 saacadood maalintii, 7 maalmood toddobaadkii

Essential Plan
1-888-617-8979   TTY 711
Isniinta - Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 6 galabnimo, EST

Dual Advantage
1-888-565-8170   TTY 711
8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, EST, 7 maalmood toddobaadkii

Child Health Plus
1-800-493-4647  TTY 711
Isniinta - Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 6 galabnimo, EST

North Carolina

Qorshaha Bulshada (Community Plan)
1-800-349-1855   TTY 711
Isniinta ilaa Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, ET Marka Laga Reebo Fasaxyada Gobolka

Ohio

Qorshaha Bulshada (Community Plan)
1-800-895-2017   TTY 711
Isniinta - Jimcaha 7 subaxnimo ilaa 7 galabnimo.

Connected® for MyCare Ohio
1-877-542-9236   TTY 711
Isniinta, Talaadada, Khamiista, Jimcaha: 7:30 subaxnimo ilaa 5:30 galabnimo.
Arbacada: 7:30 subaxnimo ilaa 8 galabnimo.
Sabtida ugu horreysa ee bil kasta: 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo.
Axadda ugu horreysa ee bil kasta: 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo.

Pennsylvania

Community Plan for Families
1-800-414-9025   TTY 711
Isniinta – Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, Waqtiga Maxalliga

Community Plan for Kids
1-800-414-9025   TTY 711
Isniinta – Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, Waqtiga Maxalliga

Rhode Island

Rhody Health Partners
1-800-587-5187   TTY 711
Isniinta - Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 6 galabnimo.

Rhody Health Partners ACA Adult Expansion
1-800-587-5187   TTY 711
Isniinta - Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 6 galabnimo.

RIte Care
1-800-587-5187   TTY 711
Isniinta - Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 6 galabnimo.

Children with Special Health Care Needs
1-800-587-5187   TTY 711
Isniinta - Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 6 galabnimo.

Tennessee

Qorshaha Bulshada (Community Plan)
1-800-690-1606  TTY 711
24 saacadood maalintii, 7 maalmood toddobaadkii.

CoverKids
1-800-690-1606  TTY 711
24 saacadood maalintii, 7 maalmood toddobaadkii.

Texas

STAR
1-888-887-9003  TTY 711
Isniinta – Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, waqtiga maxalliga.

STAR+PLUS
1-888-887-9003  TTY 711
Isniinta – Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, waqtiga maxalliga.

STAR Kids
1-877-597-7799  TTY 711
Isniinta – Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, waqtiga maxalliga.

Children's Health Insurance Program (CHIP)
1-888-887-9003  TTY 711
Isniinta – Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, waqtiga maxalliga.

Connected® (Medicare-Medicaid Plan)
1-800-256-6533  TTY 711
Isniinta – Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, waqtiga maxalliga.

Virginia

Commonwealth Coordinated Care Plus  (CCC Plus)
1-866-622-7982  TTY 711
7 maalmood toddobaadkii laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, waqtiga maxalliga.

Community Plan of Virginia - Medicaid (TANF/Medicaid Expansion)
1-844-752-9434  TTY 711
7 maalmood toddobaadkii laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, waqtiga maxalliga.

Community Plan of Virginia  FAMIS
1-844-752-9434  TTY 711
7 maalmood toddobaadkii laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, waqtiga maxalliga.

Washington

Washington Apple Health (Medicaid)
1-877-542-8997  TTY 711
Isniinta ilaa Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, PT

Washington Apple Health (Medicaid) Behavioral Health Services Only (BHSO)
1-877-542-8997  TTY 711
Isniinta ilaa Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, PT

Washington Healthplanfinder 
1-855-923-4633
TTY/TTD 1-855-627-9604

Wisconsin

BadgerCare Plus
1-800-504-9660  TTY 711
Isniinta ilaa Jimcaha, 7 subaxnimo ilaa 7 galabnimo, Waqtiga Maxalliga

Medicaid SSI
1-800-504-9660  TTY 711
Isniinta ilaa Jimcaha, 7 subaxnimo ilaa 7 galabnimo, Waqtiga Maxalliga

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software