U gudub tusmada ugu weyn
Loogu Talagalay Xubnaha (Wuxuu ku furmaa qayb cusub)
Tusmada Ugu Weyn

Nala soo xiriir

Arizona

AHCCCS Complete Care
1-800-348-4058    TTY 711
Isniinta - Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo.

Developmental Disabilities Program
1-800-348-4058    TTY 711
Isniinta - Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo.

Long Term Care
1-800-293-3740   TTY 711
Isniinta - Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo.

KidsCare
 1-800-348-4058    TTY 711
Isniinta - Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo.

California

California Medi-Cal
1-866-270-5785    TTY 711
Isniinta - Jimcaha laga bilaabo 7 subaxnimo ilaa 7 galabnimo, waqtiga maxalliga

Florida

Medicaid (MMA)
1-888-716-8787     TTY 711
24 Saacadood maalintii, 7 maalmood toddobaadkii.

Health and Home Connection
1-800-791-9233    TTY 711
Isniinta - Jimcaha,, 8:00 subaxnimo ilaa 7:00 galabnimo.

Medicaid (MMA) iyo LTC
MMA - 1-888-716-8787  TTY 711
LTC - 1-800-791-9233  TTY711
Isniinta - Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo.

Hawaii

QUEST Integration Program
1-888-980-8728    TTY 711
Isniinta - Jimcaha, 7:45 subaxnimo ilaa 4:30 galabnimo, Waqtiga Maxalliga

Indiana

Hoosier Care Connect
1-800-832-4643   TTY 711
Isniinta - Jimcaha laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, EST

Kansas

KanCare
1-877-542-9238   TTY 711
Isniinta - Jimcaha laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 6 galabnimo.

Kentucky

Qorshaha Bulshada (Community Plan)
1-866-293-1796   TTY 711
Isniinta - Jimcaha laga bilaabo 7 subaxnimo ilaa 7 galabnimo.

Louisiana

Healthy Louisiana Plan
1-866-675-1607   TTY 711
Isniinta - Jimcaha laga bilaabo 7 subaxnimo ilaa 7 galabnimo.

Maryland

HealthChoice
1-800-318-8821   TTY 711
Isniinta ilaa Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 7 galabnimo, ET 

Michigan

Healthy Michigan Plan
1-800-903-5253   TTY 711
8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, waqtiga maxalliga, 7 maalmood toddobaadkii

Qorshaha Bulshada (Community Plan)
1-800-903-5253   TTY 711
8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, waqtiga maxalliga, 7 maalmood toddobaadkii

Minnesota

Families and Children Medical Assistance
1-888-269-5410 / TTY: 711 ama isticmaal adeegga gudbinta ee aad doorbidayso
8 subaxnimo ilaa 6 galabnimo, waqtiga maxalliga, Isniinta - Jimcaha

MinnesotaCare
1-888-269-5410 / TTY: 711 ama isticmaal adeegga gudbinta ee aad doorbidayso
8 subaxnimo ilaa 6 galabnimo, waqtiga maxalliga, Isniinta - Jimcaha

Mississippi

MississippiCAN
1-877-743-8731   TTY 711
Isniinta, Talaadada, Khamiista, Jimcaha laga bilaabo 7:30 subaxnimo ilaa 5:30 galabnimo.
Arbacada laga bilaabo 7:30 subaxnimo ilaa 8 galabnimo.
Sabtida iyo Axadda ugu horrayso ee bil kasta laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo.

Mississippi CHIP
1-800-992-9940   TTY 711
Isniinta, Talaadada, Khamiista, Jimcaha laga bilaabo 7:30 subaxnimo ilaa 5:30 galabnimo.
Arbacada laga bilaabo 7:30 subaxnimo ilaa 8 galabnimo.
Sabtida iyo Axadda ugu horrayso ee bil kasta laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo.

Missouri

MO HealthNet Managed Care
1-866-292-0359   TTY 711
Isniinta ilaa Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, CT 

Nebraska

Heritage Health 
Member Services
1-800-641-1902   TTY 711
Isniinta - Jimcaha 7 subaxnimo ilaa 7 galabnimo, CT, 6 subaxnimo ilaa 6 galabnimo, MT 
Heritage Health Enrollment Center
1-888-255-2605

Heritage Health Adult Expansion
Member Services
1-800-641-1902   TTY 711
Isniinta - Jimcaha 7 subaxnimo ilaa 7 galabnimo, CT, 6 subaxnimo ilaa 6 galabnimo, MT 
Heritage Health Enrollment Center
1-888-255-2605

Nevada

Health Plan of Nevada Medicaid 
1-800-962-8074  TTY 711
Isniinta - Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo. 

Health Plan of Nevada - Nevada Check Up
1-800-962-8074  TTY 711
Isniinta - Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo. 

New Jersey

FamilyCare
1-800-941-4647   TTY 711
24 saacadood maalintii, 7 maalmood toddobaadkii

New York

Qorshaha Bulshada (Community Plan)
1-888-617-8979   TTY 711
Isniinta - Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, EST

Wellness4Me
1-888-617-8979   TTY 711
24 saacadood maalintii, 7 maalmood toddobaadkii

Essential Plan
1-888-617-8979   TTY 711
Isniinta - Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 6 galabnimo, EST

Dual Advantage
1-888-565-8170   TTY 711
8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, EST, 7 maalmood toddobaadkii

Child Health Plus
1-800-493-4647  TTY 711
Isniinta - Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 6 galabnimo, EST

North Carolina

Qorshaha Bulshada (Community Plan)
1-800-349-1855   TTY 711
Isniinta ilaa Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, ET Marka Laga Reebo Fasaxyada Gobolka

Ohio

Qorshaha Bulshada (Community Plan)
1-800-895-2017   TTY 711
Isniinta - Jimcaha 7 subaxnimo ilaa 7 galabnimo.

Connected® for MyCare Ohio
1-877-542-9236   TTY 711
Isniinta, Talaadada, Khamiista, Jimcaha: 7:30 subaxnimo ilaa 5:30 galabnimo.
Arbacada: 7:30 subaxnimo ilaa 8 galabnimo.
Sabtida ugu horreysa ee bil kasta: 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo.
Axadda ugu horreysa ee bil kasta: 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo.

Pennsylvania

Community Plan for Families
1-800-414-9025   TTY 711
Isniinta – Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, Waqtiga Maxalliga

Community Plan for Kids
1-800-414-9025   TTY 711
Isniinta – Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, Waqtiga Maxalliga

Rhode Island

Rhody Health Partners
1-800-587-5187   TTY 711
Isniinta - Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 6 galabnimo.

Rhody Health Partners ACA Adult Expansion
1-800-587-5187   TTY 711
Isniinta - Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 6 galabnimo.

RIte Care
1-800-587-5187   TTY 711
Isniinta - Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 6 galabnimo.

Children with Special Health Care Needs
1-800-587-5187   TTY 711
Isniinta - Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 6 galabnimo.

Tennessee

Qorshaha Bulshada (Community Plan)
1-800-690-1606  TTY 711
24 saacadood maalintii, 7 maalmood toddobaadkii.

CoverKids
1-800-690-1606  TTY 711
24 saacadood maalintii, 7 maalmood toddobaadkii.

Texas

STAR
1-888-887-9003  TTY 711
Isniinta – Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, waqtiga maxalliga.

STAR+PLUS
1-888-887-9003  TTY 711
Isniinta – Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, waqtiga maxalliga.

STAR Kids
1-877-597-7799  TTY 711
Isniinta – Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, waqtiga maxalliga.

Children's Health Insurance Program (CHIP)
1-888-887-9003  TTY 711
Isniinta – Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, waqtiga maxalliga.

Connected® (Medicare-Medicaid Plan)
1-800-256-6533  TTY 711
Isniinta – Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, waqtiga maxalliga.

Virginia

Commonwealth Coordinated Care Plus  (CCC Plus)
1-844-752-9434  TTY 711
7 maalmood toddobaadkii laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, waqtiga maxalliga.

Community Plan of Virginia - Medicaid (TANF/Medicaid Expansion)
1-844-752-9434  TTY 711
7 maalmood toddobaadkii laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, waqtiga maxalliga.

Community Plan of Virginia  FAMIS
1-844-752-9434  TTY 711
7 maalmood toddobaadkii laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, waqtiga maxalliga.

Washington

Washington Apple Health (Medicaid)
1-877-542-8997  TTY 711
Isniinta ilaa Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, PT

Washington Apple Health (Medicaid) Behavioral Health Services Only (BHSO)
1-877-542-8997  TTY 711
Isniinta ilaa Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, PT

Washington Healthplanfinder 
1-855-923-4633
TTY/TTD 1-855-627-9604

Wisconsin

BadgerCare Plus
1-800-504-9660  TTY 711
Isniinta ilaa Jimcaha, 7 subaxnimo ilaa 7 galabnimo, Waqtiga Maxalliga

Medicaid SSI
1-800-504-9660  TTY 711
Isniinta ilaa Jimcaha, 7 subaxnimo ilaa 7 galabnimo, Waqtiga Maxalliga

Ma u baahan tahay macluumaad ku saabsan qorshooyinkayaga Labada Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ah ee loogu talagalay dadka haysta Medicaid iyo Medicare? Kala xiriir UnitedHealthcare telefoonka, onlaynka ama boostada.

Telefoonka

1-844-812-5967 TTY: 711
8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo waqtiga maxalliga, 7 maalmood toddobaadkii.

Horay ma u ahayd xubin? Wac telefoonka ku yaala gadaasha kaarkaaga aqoonsiga (ID).

Boostada

UnitedHealthcare Customer Service
PO Box 30769
Salt Lake City, UT 84130-0769

La kulan wakiil

Buuxifoomka soo socdaoo Wakiilka Iibka UnitedHealthcare ayaa kula soo xiriiri doona.

Hel qorshaha caymiska ee saxda ah ee la idin kugu talagalay adiga ama qof kale

Ka jawaab dhawr su'aalood oo fudud si aad u hesho qorshaha saxda ah.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software